U kunt bij voorkeur digitaal contact met ons opnemen om u zelf of uw kind aan te melden. Dit doet u middels het aanmeldingsformulier waarvoor u hieronder een link vindt.
Binnenkort wordt de website vernieuwd en kunt u zich zowel digitaal aanmelden als de vragenlijsten en testen invullen. Dit zal eind mei 2019 zijn gerealiseerd.
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de contactdatum. Op de homepage bovenaan kunt u zien hoelang de wachttijd is. Hierbij is het voor volwassenen van belang te aan te geven dat wij bij een te lange wachttijd samenwerken met praktijk Focus in Steenwijk, De Praktijk in Vledder of Praktijk Oosteinde in Ruinerwold.
Indien uw huisarts van mening is dat de klachten dusdanig zijn, dat er met spoed een behandeling moet worden gestart, kunt u dat bij de administratie aangeven. Wij proberen doorgaans om op zo kort mogelijke termijn een afspraak met u te maken.Telefonisch

U kunt ons telefonisch bereiken op 0521-521351. Wij zijn op maandag en donderdag vanaf 9.00 tot 12.00 uur en van 13:00 tot 16.00 uur bereikbaar. Op dinsdag, woensdag en vrijdag zijn we bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Wanneer we in gesprek of niet aanwezig zijn, kunt u altijd op het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Wanneer u aanmeldt zal u, na een eerste inschatting van de klachten, een aanmeldingspakket (zie hieronder) toegezonden worden.  Ook dit zal vanaf mei 2019 digitaal verlopen.
 

Digitaal of schriftelijk

Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en aan de administratie mailen (info@educareonline.nl). U kunt na het downloaden het formulier ook printen, invullen en ons per post toezenden.
Aanmeldingsformulier kind & jeugd
 
Gang van zaken na de aanmelding

Na uw aanmelding wordt een intake gesprek gepland en krijgt u in het aanmeldingspakket informatie over de praktijk, een tarievenlijst, eventueel een oudervragenlijst en altijd een zakelijke lijst toegezonden. Tevens krijgt u digitaal de inlogcodes voor één of meerdere vragenlijsten toe gemaild in het platform Vital Health. Volwassenen krijgen ook de Mirro screener aangeboden ter ondersteuning van het inschatten van de klachten en zorgzwaarte.
Vanaf mei 2019 krijgen kind, jeugd en volwassenen het scoringsinstrument 'Positieve gezondheid' aangeboden. Hier wordt nagegaan op welke gebieden het al goed gaat, waar de krachten liggen.
 
In geval van een oudervragenlijst voor uw kind, vragen wij u deze ingevuld vůůr de afspraak naar de aangegeven locatie te retourneren. Zo kunnen wij ons voor het gesprek inlezen waardoor de intake efficiŽnter zal verlopen. De digitale lijst(en) kan ingevuld worden, waarna de betreffende therapeut deze ontvangt. De zakelijke lijst dient volledig ingevuld, ondertekend en geparafeerd tijdens het intakegesprek afgegeven te worden.
Het is goed om te weten dat bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar, naast toestemming van beide ouders, ook die van het kind nodig is. Bij kinderen vanaf 16 jaar beslist het kind zelf over het aangaan van gesprekken.
Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt een elektronisch patiŽntendossier (EPD) aangelegd. Deze is optimaal beveiligd en intern alleen toegankelijk voor de cliŽnt en voor medewerkers van Educare die betrokken zijn bij de behandeling. De dossiers worden 15 jaar beveiligd bewaard.
 Op de inhoud van het EPD is de wet op de privacy van toepassing.