Tijdens het telefonisch contact van ons secretariaat met u is een afspraak voor het intakegesprek gemaakt. Wij hebben meestal al de vragenlijsten van u ontvangen en hebben ons kunnen inlezen in het levensverhaal en / of de problematiek.
Wanneer u de CBCL of SCL 90 al aan ons heeft toegestuurd, is er mogelijk al een eerste analyse gereed.
De gegevens uit deze vragenlijsten zijn tevens de ‘voormeting’ voordat de behandeling start.
Tijdens het intakegesprek krijgen wij een beeld van de situatie en de klachten van u of uw kind. Maar we gaan vooral ook in op de sterke kanten die er al zijn, de succes die er zijn behaald en gaan we na wat er al beter gaat.
In samenspraak stellen we de hulpvraag en klachtenanalyse op en doen we een eerste behandelvoorstel. Hiervoor zet u uw handtekening. Om de behandeling verder op uw vraag toe te spitsen, stellen we na het intakegesprek een voorlopige diagnose.