Vaak is er nader onderzoek naar de klachten nodig. Hiervoor worden diverse onderzoeksmethoden gebruikt, waaronder gesprekken, vragenlijsten, tekeningen en registratieopdrachten. Op deze wijze wordt een dieper inzicht verkregen in de klachten, de mogelijke oorzaak ervan en de situaties waarin deze zich voordoen. Tevens leren we elkaar nog beter kennen en zijn de kracht, de kwaliteiten en de successen van u of uw kind al waar te nemen.
Wij werken volgens het model van handelingsgerichte diagnostiek. Kenmerkend hiervoor is dat we naar aanleiding van de hulpvraag en klachtenanalyse op basis van hypothesen, vooronderstellingen ten aanzien van mogelijke oorzaken van de problemen, onze testen, vragenlijsten en toetsen selecteren. De opgestelde worden op grond van de verkregen informatie aangenomen of verworpen. Hierna worden samen met u de adviezen en andere handelingssuggesties opgesteld.