Na afronding van de psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen hebben wij over het een adviesgesprek met ouders/voogden. Bij kinderen en jeugdigen ligt aan dit gesprek in ieder geval een beknopte rapportage ten grondslag. Deze wordt u, onder bescherming van een wachtwoord, voorafgaand aan het adviesgesprek digitaal toegezonden. U kunt dit document als een ‘alleen-lezen’ bestand openen en printen. Dit geeft u de mogelijkheid om een en ander rustig door te lezen, uw kanttekeningen te plaatsen, uw vragen te formuleren, waardoor het adviesgesprek nog effectiever kan verlopen.
Afhankelijk van de hulpvragen ontvangen zowel ouders als leerkrachten/docenten schriftelijke, dan wel mondelinge handelingsadviezen.
Een aantal maanden na het adviesgesprek bieden wij de optie voor een nazorgconsult, om te kijken of de adviezen voldoende effect hebben gehad.