Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

 Aanmeldwachttijd (bijgewerkt op 20-07-2022)
Volwassenen (verzekerde zorg): cliënten stop (t/m februari 2023)
Particulier: 12 weken in verband met zomervakantieAanmeldwachttijd
Volwassenen: cliënten stop
Particulier: 6 weken

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Behandeling

De behandeling
De behandeling wordt uitgevoerd door Mike van As, GZ-psycholoog. In de meeste gevallen bestaat de therapie uit Cognitieve Gedragstherapie. Ook EMDR, COMET, mindfulness (op Mindfulness gebaseerde Cognitieve therapie/MBCT), positieve psychologie, schematherapie, IPT (Inter Persoonlijke Therapie) en online therapie worden toegepast, afhankelijk van welke methode het best passend is bij uw klachten en waar u een voorkeur voor heeft (kijk voor meer informatie bij Behandelmethoden).
Meestal worden de behandelsessies vooruit gepland. U kunt de data terugvinden in de Praktijkportal én u krijgt twee dagen vooraf per email een herinnering aan uw afspraak.
De gesprekken kunnen live zijn (face-to-face), maar ook digitaal via Minddistrict, dus online plaatsvinden! U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules (zie Behandelmethoden) krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat u ook tussen de gesprekken door kunt blijven werken aan uw behandeldoelen.
Het is onze ervaring dat wanneer u tussen de sessies door actief blijft met de opdrachten, er daadwerkelijk iets verandert in uw denken en gedrag. Oefening baart echt kunst.

We staan altijd in contact met de wereld om ons heen. Uw klachten of problemen kunnen dan ook van invloed zijn op een partner of gezin. Tevens kennen zij u waarschijnlijk het best waardoor zij waardevolle aanvullingen kunnen hebben voor uw behandeling. Zodoende kan het prettig zijn uw partner of als u thuiswonend bent een ouder, een keer mee te nemen naar een gesprek. Dat mag ook een vriend of vriendin zijn. Als u tijdens de therapie merkt dat het voor uw behandeling van belang is een persoon uit uw omgeving mee te nemen naar een gesprek, bespreek dit dan met uw psycholoog.

Evaluatiemomenten
Regelmatig kijken we hoe het gaat. Kunt u alweer meer genieten van de kleine dingen in het leven? Hoort u de vogels weer fluiten, staat u met meer energie op en/of geniet u meer van uw eten, uw gezin en gaat het slapen beter e.d.? Kortom: zitten we nog op het goede spoor om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol? En lukt het om thuis te oefenen? Iedere sessie staan we hier kort bij stil.
Na ongeveer vijf behandelsessies blijven we hier uitgebreider bij stil staan. Zijn we met elkaar op de goede weg? Of moeten de doelen of misschien wel de hele behandeling worden bijgesteld? Meestal vult u vooraf een vragenlijst (OQ45) in om deze evaluatie een basis te geven. Het kan zijn dat u het doel wilt bijstellen of voor een andere behandelvorm kiest.