Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

De behandeling

Indicatiestelling, behandelplan en behandeling
In het tweede of derde gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het beeld dat we van u hebben. We geven inzicht in oorzaken en gevolg; de indicatiestelling. Aansluitend wordt het behandelplan voorgesteld en sluiten we een Behandelovereenkomst. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie ook Behandelmethoden). U wordt gevraagd of u zich in de indicatiestelling en het behandelvoorstel kunt vinden.

Nu kunnen we samen de behandeling opzetten die het beste bij u past. Een behandeling bestaat uit 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.
Vanaf januari 2022 gelden de regels van het Zorg Prestatie Model. Dit verandert onze werkwijze. Deze zal dan hier worden vermeld. Zie ook cliëntinformatie ZPM
​​
We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen –  de gesprekken kunnen ook via Minddistrict, dus online plaatsvinden! U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules (zie Behandelmethoden) krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.
Het is onze ervaring dat wanneer u tussen de sessies door actief blijft met de opdrachten, er daadwerkelijk iets verandert in uw denken en gedrag. Oefening baart echt kunst.

Evaluatiemomenten
Regelmatig kijken we hoe het gaat. Kunt u alweer meer genieten van de kleine dingen in het leven? Hoort u de vogels weer fluiten, staat u met meer energie op of geniet u meer van uw eten, uw gezin en gaat het slapen beter e.d.? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol? En lukt het om thuis te oefenen? Iedere sessie staan we hier kort bij stil.
Na ongeveer vijf sessies blijven we hier uitgebreider bij stil staan. Zijn we met elkaar op de goede weg? Of moeten de doelen of misschien wel de hele behandeling worden bijgesteld?
​​​
Afronding, evaluatie en nazorg
Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat hebben we samen bij de start besproken . Maar dat blijft altijd een inschatting. Als het nodig is dan nodig stellen we dat bij. Door steeds goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is.

Voor het laatste gesprek sturen we u weer een vragenlijst (OQ45). Dat is dezelfde lijst als waarmee we zijn gestart. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.

Particuliere diagnostiek, therapie en coaching
Afhankelijk van het type onderzoek of therapie worden in onze portal de betreffende vragenlijsten klaargezet.

Dyslexie- en dyscalculie onderzoek
Naast de oudervragenlijst wordt aan u ook gevraagd om handelingsplannen en gegevens van het leerlingvolgsysteem en/of schoolrapporten in te scannen of kopiëren.

Intelligentie onderzoek
Naast de ouder- en schoolvragenlijst wordt ook hier gevraagd naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
U kunt kiezen voor een korte procedure waarbij alleen de IQ gegevens in de rapportage worden verwerkt. Zonder nadere analyse en koppeling aan de ontwikkelings- en schoolgegevens. Deze informatie is dan onderdeel voor de aansturing van de begeleiding op school.
Als u kiest voor de uitgebreide procedure, dan vindt er een intake, IQ onderzoek, observatie, analyse van de data en koppeling met de ontwikkelingsgegevens plaats. Deze worden in een verslag beschreven en toegelicht in een adviesgesprek.

Diagnostiek en coaching
Het is mogelijk om ADHD, ASS onderzoek te laten uitvoeren inclusief advisering en therapie buiten de verzekerde zorg om.
Verder worden coaching trajecten aangeboden die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Het betreft hier begeleiding bij de persoonlijkheidsontwikkeling, zingeving, school- en beroepskeuze begeleiding.

Programma Loslaten
Wanneer u zich voor dit programma inschrijft is het verloop van de intake, behandeling en evaluatie afwijkend ten opzichte van de reguliere basis GGZ therapie.
Het niet door uw zorgverzekeraar vergoede coachingsdeel van dit programma wordt door de coach direct aan u gefactureerd. Leest u hiervoor zorgvuldig de zakelijke lijst door.
De intake en evaluatie worden gezamenlijk door de GZ psycholoog en de coach uitgevoerd.