Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Uw dossier

U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen.
Uw dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen. Wij bewaren uw dossier digitaal.

Afzeggen en niet nagekomen afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Dit betekent dat wij een strakke planning hanteren en dat de behandelaar de behandelafspraak heeft voorbereid en volledig voor u klaarstaat bij aanvang van uw afspraak. Afspraken kunnen in principe niet worden geannuleerd. Wij verzoeken u om enkel in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. Bij het maken van een afspraak stemt u automatisch in met onze annuleringsvoorwaarden.

Als een afspraak niet door kan gaan en er is sprake van uiterste nood dan kunt u deze tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door dit op werkdagen tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) telefonisch via 030-2074447 aan ons door te geven en per e-mail via afspraak@welbewustpsycholoog.nl uw afmelding naar ons te bevestigen.

Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Afspraken die maandag zijn gepland, kunnen enkel in geval van uiterste nood uiterlijk op vrijdag vóór 12.00 uur kosteloos geannuleerd worden.

Afspraken kunnen in principe niet enkel per e-mail worden geannuleerd (uitgezonderd tijdens onze vakanties). U wordt altijd geacht eerst te bellen en daarna te mailen. Voor alle ontvangen afzeggingen binnen 48 uur, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten per gemiste sessie bedragen 95,- euro. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken, ongeacht de reden.

Meerdere reden waarom wij geen uitzonderingen kunnen maken bij afzegging:

De psycholoog verliest tijd vanwege de voorbereiding en de sessie zelf. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
We kunnen de plek kortdag niet meer aan andere cliënten aanbieden die een afspraak willen plannen.
Als u afzegt raakt het behandeltraject vertraagd.

Administratieve kosten voor de organisatie (no show factuur, annulering, agenda aanpassen etc.).

Klachten

Informatie-uitwisseling met uw huisarts
Wij delen alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars
We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose.
Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

Veilige communicatie
We hechten belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, WhatsAppen of Facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via ons cliëntenportaal of we werken met ZIVVER waarvoor u een toegangscode krijgt. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.
We bieden een beveiligde verbinding via Minddistrict aan om te kunnen videobellen.

Het landelijk informatiesysteem (DIS)
DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling.

Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. We zijn verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. We verstrekken dan geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)
Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen. Hiervoor gebruiken wij de OQ45 of HONOS en de ORS (outcome rating scale) en SRS (session ratingscale).