Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Samenwerking

We werken actief samen met onder meer huisartsen, POH GGZ, fysiotherapeuten, hapto-therapeuten, paardencoaching, Thuisbegeleiders, diëtisten en de gemeente.

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Hierin hebben wij een holistische benadering. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen. Soms loopt dat parallel aan de therapie, soms stoppen we even met de behandeling maar het kan ook zijn dat u na afloop van de behandeling wordt doorverwezen.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.


POH GGZ

Aan de huisartsenpraktijken zijn vaak praktijkondersteuners voor patiënten met mentale klachten verbonden. Wij hebben met een aantal van hen geregeld overleg en vindt her afstemming plaats over onze behandelingen. Die vullen elkaar aan.

Fysiotherapeut

Fysiotherapiepraktijk Havelte is op dezelfde locatie gevestigd als onze praktijk. Daardoor kunnen we snel schakelen en makkelijk overleggen.
​Fysiotherapiepraktijk Havelte biedt naast fysiotherapie ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteitengroepen, waaronder een wandelgroep en een fitnessgroep.

Lees meer

Mesologie

Op het Gezondheidsplein waar wij zijn gevestigd werkt ook Ela ter Veld, mesologe.
Mesologie is een concept van geneeskunde waarin reguliere kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire(alternatieve) geneeswijzen in diagnostiek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Tevens is deze geneeswijze gericht op de individuele benadering van de patiënt en op de zelfgenezende kracht van het organisme.

Lees meer

Cranio sacraaltherapie

CranioSacraal Therapie is een zachte manuele therapie. Het doel is ontspanning te bewerkstelligen in het cranio-sacraal systeem. De praktijk van Ineke Slagter is naast dezelfde locatie gevestigd als Educare.

Lees meer

Muziek therapie

MuzieKracht is een muziektherapie praktijk in Havelte, gericht op behandeling van zowel volwassenen als kinderen. MuzieKracht zet bij volwassenen receptieve muziektherapie (in ontspannen staat luisteren naar muziek) in. En bij kinderen wordt er gebruik gemaakt van zowel receptieve muziektherapie als actieve muziektherapie (samen spelen/zingen). Er wordt altijd gewerkt aan doelen (van buiten de muziek) die de cliënt wilt behalen. Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen vergroten, verbeterde emotieregulatie, of verandering van gedragspatronen. MuzieKracht wordt gerund door muziektherapeut Tara Boers.

Lees meer

Wellnesscenter Havelte

In Havelte werken wij ook samen met de Wellness. Wellnesscenter Havelte is een behandel-, beweeg- en ontspanningscentrum gericht op het bewust voelen en herstellen van het lichaam en de geest met als doel je eigen vitaliteit en gezondheid te ervaren.

Lees meer

Paardencoaching

Daar waar onze GGZ behandeling nog niet onderbewuste en verdrongen herinneringen aan intense gebeurtenissen te weinig raakt, werken wij samen met Marjolijn van Dieren, paardencoach. Juist in de heel andere setting buiten, in de natuur met beide voeten op de grond komen vastzittende processen vaak weer in beweging. Tijdens een coachingsessie met paarden zijn er geen woorden nodig.

Lees meer 

Haptotherapie

Op dezelfde locatie als waar wij gevestigd zijn in Havelte, maar ook daarbuiten hebben wij contacten met hapto-therapeuten. De haptotherapeut helpt je om er achter komen wat jouw lichaam jou vertelt. Dit gebeurt door gesprekken, oefeningen en aanrakingen. Haptotherapie kan zo helpen weer bewust te worden van gevoel, weggestopte emoties en blokkades, zodat gevoel, denken en handelen meer in balans komen.
Op onze locatie is mw. ter Brake gevestigd.
Daarnaast werken wij samen met Rita Eises (Dwingeloo) en Nicole Flapper (Meppel)

Lees meer
Lees meer

Klassieke homeopathie

Wanneer cliënten ten aanzien van ondersteunende medicatie liever voor homeopathische middelen kiest, werken wij samen met een in de klassieke homeopathie geschoolde homeopaat in Steenwijk.
Wij werken samen met Corstiaan de Vries.

Lees meer

Stichting Mensenwerk en Gemeenten/WMO

Wij werken samen met welzijn en maatschappelijk werk die in hetzelfde gebouw gevestigd is als het Gezondheidsplein waar we deel van uitmaken. Met name om u weer te activeren of om structuur in uw leven aan te brengen biedt dit veel mogelijkheden. Eventueel via de gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom uw woonsituatie of financiële vragen. Zo komen wij er samen uit waar u aan kunt kloppen met welke vragen.

Lees meer

Regionaal netwerk

We zijn onderdeel van het regionale netwerk van vrijgevestigde psychologen. Hierin zitten naast  aanbieders van Basis GGZ ook bijvoorbeeld klinisch psychologen, Specialistische GGZ-aanbieders en fysiotherapeuten. Zo zorgen we dat we ‘elkaar kennen’, waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En we blijven op de hoogte van nieuwe initiatieven op zowel landelijk als binnen de regio.

Onze samenwerking met huisartsen en POH GGZ is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).
We hebben geregeld Patientenoverleg met huisartsen en psychologen in de regio om u zo de beste mentale zorg op maat te kunnen bieden.

Vertel ons wat u vindt!

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; direct met het invullen van de vragenlijst hoe u de relatie, de behandeling en de probleemaanpak vindt (SRS), in een apart gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij nog beter laten aansluiten.
Daarnaast stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. Hiervoor wordt u na de afsluiting van uw behandeling uitgenodigd.​

Op basis van de beoordelingen hebben wij bijvoorbeeld deze website opnieuw ontwikkeld. Een andere verbetering: we vragen nu standaard na de intake of de cliënt het ziet zitten de behandeling met de betreffende behandelaar verder te gaan en krijgt u de behandelovereenkomst aangereikt.

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index en krijgt u digitaal aangereikt.
De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders – omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan appels met appels vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.

Resultaten – Cliëntervaringen 2020

In 2020 (januari t/m december) vulden 36 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Rapportcijfer (0-10): 8,4

Dit jaar gaan we wat minder ‘pushen’ om (ook) de behandeling digitaal aan te bieden, naast de reguliere sessies. Ook gaan we, daar waar dat past en zinvol is, wandelsessies in de prachtige omgeving van Havelte aanbieden.