Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Werkwijze

Samen met u geven we invulling aan de behandeling; van start tot afronding. Zowel face-to-face, individual, in groepen en/of met eHealth-modules.. Waar gewenst kunnen we snel schakelen met andere professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen.

We zijn gecertificeerd door de LVVP en laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat we nóg een stapje extra doen als het gaat om kwaliteit van zorg. Zie verder onder Kwaliteitsbeleid.

Van aanmelding tot afronding

Aanmelding
U meldt zich digitaal aan via de website of eventueel telefonisch bij onze administratie. Hierna hebben kort telefonisch om na te gaan of u bij ons aan het goede adres bent.

Intake
Een behandeling start met een intakegesprek. U heeft hiervoor vragenlijsten ingevuld. We stellen uw hulpvraag vast.

Behandeling
In deze fase stellen we samen vast of er nader onderzoek nodig is of dat we meteen met therapie kunnen gaan starten.
Samen overleggen over wat nodig is en wat het beste bij u past.
We daarbij evalueren iedere sessie hoe het met u gaat én hoe u de behandeling heeft ervaren. Daar waar gewenst, stellen we de behandeling bij.

Evaluatie en afronding
Na afronding van de therapie gaan we samen na wat het effect is geweest.

Lees meer