Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Aanmelding

U kunt bij voorkeur digitaal contact met ons opnemen om u zelf of uw kind aan te melden. Dit doet u middels het aanmeldingsformulier waarvoor u hieronder een link vindt. Denkt u er aan dat u een verwijzing van uw huisarts, arbo arts of medisch specialist nodig heeft. Voor kind en jeugd is het daarnaast mogelijk ook een verwijzing van de jeugdarts, jeugdconsulent te overleggen.

Binnenkort wordt de website vernieuwd en kunt u zich zowel digitaal aanmelden als de vragenlijsten en testen invullen. Dit zal eind mei 2020 zijn gerealiseerd.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de contactdatum. Op de homepage bovenaan kunt u zien hoelang de wachttijd is. Hierbij is het voor volwassenen van belang te aan te geven dat wij bij een te lange wachttijd samenwerken met praktijk Focus in Steenwijk, De Praktijk in Vledder of Praktijk Oosteinde in Ruinerwold.

Pas wanneer u het intakegesprek heeft gehad, dragen wij (mede) verantwoordelijkheid voor uw psychisch welbevinden of dat van uw kind.

Telefonisch
U kunt ons telefonisch bereiken op 0521-521351. Wij zijn op maandag, woensdag en donderdag vanaf 9.00 tot 12.00 uur en van 13:00 tot 16.00 uur bereikbaar. Op dinsdag en vrijdag zijn we bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Wanneer we in gesprek of niet aanwezig zijn, kunt u altijd op het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Wanneer u aanmeldt zal u, na een eerste inschatting van de klachten, een aanmeldingspakket (zie hieronder) toegezonden worden. Ook dit zal vanaf mei 2020 digitaal verlopen.

Digitaal of schriftelijk
Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en aan de administratie mailen. U kunt na het downloaden het formulier ook printen, invullen en ons per post toezenden.

Aanmeldingsformulier kind & jeugd
Aanmeldingsformulier volwassenen

Gang van zaken na de aanmelding
Na uw aanmelding wordt een intake gesprek gepland en krijgt u in het aanmeldingspakket informatie over de praktijk, eventueel een tarievenlijst, een oudervragenlijst en altijd een zakelijke lijst toegezonden. Tevens krijgt u digitaal de inlogcodes voor één of meerdere vragenlijsten toe gemaild in het platform Qualiview. Volwassenen krijgen ook de Mirro screener aangeboden ter ondersteuning van het inschatten van de klachten en zorgzwaarte.

In geval van een oudervragenlijst voor uw kind, vragen wij u deze ingevuld vóór de afspraak naar de aangegeven locatie te retourneren. Zo kunnen wij ons voor het gesprek inlezen waardoor de intake efficiënter zal verlopen. De digitale lijst(en) kan ingevuld worden, waarna de betreffende therapeut deze ontvangt. De zakelijke lijst dient volledig ingevuld, ondertekend en geparafeerd tijdens het intakegesprek afgegeven te worden.
Het is goed om te weten dat bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar, naast toestemming van beide ouders, ook die van het kind nodig is. Bij kinderen vanaf 16 jaar beslist het kind zelf over het aangaan van gesprekken.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD) aangelegd. Deze is optimaal beveiligd en intern alleen toegankelijk voor de cliënt en voor medewerkers van Educare die betrokken zijn bij de behandeling. De dossiers worden 15 jaar beveiligd bewaard. Op de inhoud van het EPD is de wet op de privacy van toepassing.