Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden middels het aanmeldingsformulier waarvoor u hieronder, onder het kopje ‘digitaal of schriftelijk’ en link vindt. Denkt u er aan dat er een verwijzing van uw huisarts nodig is. Het is daarnaast ook mogelijk een verwijzing van de jeugdarts, jeugdconsulent te overleggen.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de contactdatum. Op de homepage bovenaan kunt u zien hoelang de wachttijd is. Pas wanneer u het intakegesprek heeft gehad, dragen wij (mede) verantwoordelijkheid voor de psychisch welbevinden van uw kind.

Digitaal of schriftelijk
Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en aan de administratie mailen. U kunt na het downloaden het formulier ook printen, invullen en ons per post toezenden.

Aanmeldingsformulier kind & jeugd

Telefonisch
U kunt ons telefonisch bereiken op 0521-521351. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 -12.00u bereikbaar. Wanneer we in gesprek of niet aanwezig zijn, kunt u altijd op het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Wanneer u aanmeldt zal u, na een eerste inschatting van de klachten, een aanmeldingspakket (zie hieronder) toegezonden worden.

Gang van zaken na de aanmelding
Na uw aanmelding wordt een intake gesprek gepland en krijgt u in het aanmeldingspakket informatie over de praktijk, eventueel een tarievenlijst, een oudervragenlijst en altijd een zakelijke lijst toegezonden. Tevens krijgt u digitaal de inlogcodes voor één of meerdere vragenlijsten toe gemaild in het platform Qualiview.

In geval van een oudervragenlijst voor uw kind, vragen wij u deze ingevuld vóór de afspraak naar de aangegeven locatie te retourneren. Zo kunnen wij ons voor het gesprek inlezen waardoor de intake efficiënter zal verlopen. De digitale lijst(en) kan ingevuld worden, waarna de betreffende therapeut deze ontvangt. De zakelijke lijst dient volledig ingevuld, ondertekend en geparafeerd tijdens het intakegesprek afgegeven te worden.
Het is goed om te weten dat bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar, naast toestemming van beide ouders, ook die van het kind nodig is. Bij kinderen vanaf 16 jaar beslist het kind zelf over het aangaan van gesprekken.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD) aangelegd. Deze is optimaal beveiligd en intern alleen toegankelijk voor de cliënt en voor medewerkers van Educare die betrokken zijn bij de behandeling. De dossiers worden 15 jaar beveiligd bewaard. Op de inhoud van het EPD is de wet op de privacy van toepassing.