Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Advisering, evaluatie & terugvalpreventie

Advisering
Na afronding van de psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen hebben wij over het een adviesgesprek met ouders/verzorgers. Bij kinderen en jeugdigen ligt aan dit gesprek in ieder geval een rapportage ten grondslag. Deze wordt u, onder bescherming van een wachtwoord, voorafgaand aan het adviesgesprek digitaal toegezonden. Dit geeft u de mogelijkheid om een en ander rustig door te lezen, uw kanttekeningen te plaatsen, uw vragen te formuleren, waardoor het adviesgesprek nog effectiever kan verlopen.
Afhankelijk van de hulpvragen ontvangen zowel ouders als leerkrachten/docenten schriftelijke, dan wel mondelinge handelingsadviezen.
Een aantal maanden na het adviesgesprek bieden wij de optie voor een nazorgconsult, om te kijken of de adviezen voldoende effect hebben gehad.

Na de advisering zal waar nodig tot behandeling worden overgegaan.

Evaluatie
Tijdens de laatste sessie met u of met u en uw kind, kijken we terug op de behandeling. Zijn de hulpvragen beantwoord, kunt u verder of zijn er nieuwe vragen bijgekomen? Om hier een goed beeld van te krijgen vragen wij van u om de OQ45 weer in te vullen. We kunnen dan een vergelijking maken tussen de scores op deze vragenlijsten die aan het begin van de behandeling zijn behaald. Daarnaast willen we graag onze zorg verder verbeteren. Daarom krijgt u twee korte lijsten met vragen over de effecten en uw tevredenheid over de zorg en de organisatie. Het betreft de CQ index en het tevredenheidsonderzoek van Zorgkaart Nederland.

Terugvalpreventie
Aan het einde van de behandeling worden met u en/of uw kind waar nodig een signaleringsplan opgesteld. Dit plan omvat de signalen die duiden op het oplopen van spanning. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig hulp in te schakelen. Hiervoor wordt een overzicht gemaakt bij welke signalen wat het beste gedaan kan worden. Of met wie contact gezocht kan worden om terugval te voorkomen.