Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Behandeling

Na de intake en eventueel aanvullend onderzoek, starten we met de behandeling. Deze hebben we in overleg vastgesteld in het behandelvoorstel. In de behandelovereenkomst staan meer details.

Voor onze behandelmethoden maken we gebruik van diverse methodieken. Deze worden in de behandelovereenkomst beschreven. Hierbij stellen we praktische en realistische doelen op. Op basis hiervan is in grote lijnen het verloop van de behandeling te plannen. Samen met u of uw kind maken we een keuze uit de mogelijke behandelmethoden.

Het kader waarin de behandeling plaatsvindt, is die van de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Binnen deze aanpak wordt, waar nodig, uitgeweken naar diverse andere vormen van therapie zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, zowel individueel als groepsgewijs, EMDR en op Mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Maar er kunnen ook trainingen en cursussen worden aangeboden. Ook remedial teaching behoort tot de mogelijkheden. Binnen de cognitieve gedragstherapie kunnen diverse werkvormen gehanteerd worden zoals registratieopdrachten, het uitproberen van nieuw gedrag, symbolisch schrijven en diverse andere methodieken.

Er wordt ter ondersteuning veel gebruik gemaakt van eHealth. Dit houdt in dat u of uw kind thuis sessies van de therapie uitvoert, waarop de behandelaar via een chat reageert. Meestal wordt de eHealth gemengd met gesprekken. Dit is ons zogenaamde ‘blended’ aanbod. Wij maken gebruik van het eHealth platform van Minddistrict.

Wanneer er bredere begeleiding nodig is, kan de behandelaar collega’s inschakelen. Denk hierbij aan pedagogische thuisbegeleiding, ouderbegeleiding, haptonomie, psychomotore therapie of begeleiding bij de hechting. Uw therapeut is in de samenwerking met mede-behandelaren de regie-behandelaar en houdt zicht op de effecten van de geboden zorg. Er vindt waar nodig overleg plaats met de mede-behandelaren in de vorm van consultatie of een MDO (Multi Disciplinair Overleg). Hierbij kunnen ook collega’s van de Toegang, maatschappelijk werk, het wijkteam of de WMO worden betrokken.

Maar we hebben ook afspraken met de POH GGZ, de huisarts en de psychiater van Psy NL om gezamenlijk te behandelen. Zo kan de huisarts, de psychiater of psychiatrisch verpleegkundige de medicatie instellen. Mogelijk kan de POH GGZ onderhoudsconsulten bieden. Er vindt geregeld overleg met huisartsen, POH-GGZ en psychiatrie (Psy-NL) plaats.

Een behandelmethodiek wordt eerst aan u of uw kind uitgelegd (de rationale).

Het doel van de behandeling is steeds om u of uw kind anders te leren denken en u te richten op wat goed gaat, op successen. Anders denken leidt meestal ook tot ander of nieuw gedrag. Om tussentijds goed op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van u of van uw kind, wordt aan het begin van iedere sessie een zeer korte vragenlijst ingevuld. Dit is de Outcome Rating Scale (ORS) die slechts vier vragen telt. Aan het eind van iedere sessie wordt met een vergelijkbare schaal op de behandeling teruggekeken. Dit gebeurt met de Session Rating Scale (SRS). Hier worden het contact en de behandeling door de cliënt, óók door de kinderen, geëvalueerd. Doel van deze metingen is om de methodiek of de manier van omgaan met u of uw kind op tijd bij te stellen. De gegevens van de ORS en SRS worden in een grafiek bijgehouden en geven zo een goed beeld van het verloop van de behandeling.

Alle behandelmethodieken worden door de gemeente vergoed. Alleen remedial teaching komt doorgaans voor uw eigen rekening.