Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Intake

Tijdens het telefonisch contact van ons secretariaat met u is een afspraak voor het intakegesprek gemaakt. Wij hebben meestal al de vragenlijsten van u ontvangen en hebben ons kunnen inlezen in het levensverhaal en / of de problematiek.
Wanneer u de Vragenlijst van Minddistrict, OQ45, SPSy, CBCL en/of  SCL 90 al aan ons heeft toegestuurd, is er mogelijk al een eerste analyse gereed.
De gegevens uit andere vragenlijsten, met name de SPSy, zijn tevens de ‘voormeting’ voordat de behandeling start.

Tijdens het intakegesprek krijgen wij een beeld van de situatie en de klachten van u of uw kind. Maar we gaan vooral ook in op de sterke kanten die er al zijn, de successen die er zijn behaald en gaan we na wat er al beter gaat.

Betrokken omgeving
We staan altijd in contact met onze omgeving. Een belangrijk onderdeel tijdens de intake is dan ook de afstemming met naasten (ouders, familie, voogden, e.d.). Zij kunnen belangrijke aanvullende informatie geven. Het betrekken van anderen bij de intake en/of de behandeling ervaren wij daarom als waardevol, als u daar mee instemt.

Indicatiestelling en behandelvoorstel
In samenspraak stellen we een indicatiestelling op, met in grote lijnen de klachten, informatie over de achtergrond van u of uw kind, de hulpvraag en de diagnose op. We doen vervolgens een eerste behandelvoorstel die in een behandelovereenkomst wordt aangeboden. Hiervoor zet u uw handtekening of u stemt mondeling in.