Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Onderzoek

Waar nodig is er een nader onderzoek naar de klachten en krachten nodig. Hiervoor kunnen diverse onderzoeksmethoden worden gebruikt. Denkt u aan gesprekken, vragenlijsten, tekeningen, familie-opstellingen en registratieopdrachten. Op deze wijze wordt een dieper inzicht verkregen in de mogelijkheden en kwetsbaarheden, de mogelijke oorzaak ervan en de situaties waarin deze zich voordoen. Tevens leren we elkaar nog beter kennen en zijn de kracht, de kwaliteiten en de successen van u of uw kind al waar te nemen.

Wij werken volgens het model van handelingsgerichte diagnostiek. Het onderzoek dat we doen, leidt direct tot oplossingsgericht handelen. Hierbij bepalen we samen de te bereiken doelen.