Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 20-24 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopPersoonlijkheids- ontwikkeling en gedrag

Er worden vele vormen van vragenlijsten, testen, gespreksvormen en andere technieken gebruikt om een beeld van de persoonlijkheid en het gedrag van kinderen te krijgen. Sommige vragenlijsten worden digitaal aan u, de ouders en school voorgelegd. Bij andere testen wordt gevraagd om deze op papier in te vullen. De meest voorkomende testen en vragenlijsten zijn via deze link kort beschreven.