Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Groepstherapie algemeen

Tijdens groepstherapie krijgen kinderen en jeugdigen hun behandeling met meerdere cliënten aangeboden. Hierbij kunnen tweemaal drie cliënten samen door twee therapeuten gezamenlijk behandeld worden. Door de kleine groepen kan bij iedere cliënt voldoende aandacht worden besteed aan het leren doorbreken van belemmerende gevoelens en denkpatronen.

Vóór de start van de groepstherapie worden ouders en het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wanneer zij nog niet eerder in behandeling in onze praktijk zijn geweest.

Ten aanzien van kinderen en jeugdigen komt het ook voor dat er al een individuele behandeling heeft plaatsgevonden of dat het kind direct in de groepstherapie stapt. In het laatste geval wordt er eerst een intakegesprek gehouden waarin het kind centraal staat en wordt gevraagd wat het wil leren van de therapie. Het ene kind wil leren om niet zo snel te gaan huilen, het andere kind wil leren om vrienden te maken. Weer een ander wil leren om iets terug te doen als er het wordt gepest, terwijl een volgend kind niet zo snel ruzie wil leren maken. Verder kan het kind met (faal)angst, piekeren, somberheid willen leren omgaan, of juist over zijn of haar onzekerheid heen willen stappen en assertief willen gaan reageren. Heel uiteenlopende doelen dus waar de kinderen en jeugdigen in een heel kleine groep aan gaan werken.

Voor de start van de groepstherapie wordt specifieke informatie over deze behandelvorm gegeven. De doelen en de behandeling wordt toegelicht binnen de theorie waar deze uit voortkomt. Dit is de ‘rationale’ van de behandeling. Hiervoor worden ouders groepsgewijs uitgenodigd.

Voor alle groepstherapieën geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Je kunt op deze site nagaan of er nog een plek is in de groep die het beste bij uw klachten of die van uw kind aansluiten. Tevens wordt aangegeven wanneer de sessies zijn gepland. Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en eventuele stoornis van het kind, jeugdige of volwassene.