Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn – verwachting in het nieuwe jaar kortere wachtlijst (ongeveer 10 weken)
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30-35 wkn – (tijdelijke) aanmeldstop
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Angst, Denken + Doen = Durven (8-18 jaar)

Angst, Denken + Doen = Durven (8-18 jaar)

Angst is een normaal verschijnsel in de ontwikkeling van kinderen, van babytijd tot volwassenheid. Angst is aangeboren en beschermt kinderen tegen allerlei gevaren en draagt bij aan hun overleving. Het niet of te weinig ontwikkelen van dergelijke angsten kan een teken zijn van een problematische of vertraagde ontwikkeling van het kind. Echter wanneer de angsten heviger, frequenter zijn en meer gebieden betreffen dan bij de meeste kinderen, en wanneer de angsten het dagelijks leven beïnvloeden, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Angststoornissen kunnen leiden tot allerlei andere problemen, zoals schooluitval, depressie en alcoholmisbruik, gedragsproblemen, en problemen in het gezin. Gelukkig is er aan angststoornissen iets te doen. Vooral Cognitieve Gedragstherapie blijkt uit internationaal onderzoek een zeer effectieve behandeling voor kinderen. Dit kan zowel individueel als in groepsvorm.

Het protocol Denken + Doen = Durven, zoals beschreven in het voor therapeuten bedoelde boek “Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten”, en in de werkboeken “Denken + Doen = Durven” voor ouders en voor kinderen bestaat uit

  • 12 sessies van een uur met het kind en hiervan drie met ouders erbij.
  • Ouders worden driemaal apart gezien.

Doelen:

  • Kinderen leren de negatieve gedachten die hun angst versterken identificeren, uitdagen, en vervangen door helpende gedachten. Voorbeelden van angstversterkende gedachten zijn “ik haal het nooit”, “niemand vindt mij aardig”, “ik zal mijn ouders verliezen”, “ik zal mijzelf voor schut zetten”, etc.
  • Kinderen leren situaties die zij zijn gaan vermijden vanwege hun angst stap voor stap weer te doen, we noemen dit “exposure”.
  • Ouders leren hoe zij hun kind kunnen aanmoedigen en belonen bij het overwinnen van angsten.
  • Ook leren ouders elkaar te steunen bij de aanpak van de angsten van hun kind. Aan eigen angsten en zorgen van ouders die de vooruitgang van hun kind kunnen belemmeren wordt ook gewerkt.