Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 30 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Assertiviteit

In onze tijd is assertiviteit een voorwaarde om vooruit te komen en stand te houden in de maatschappij. Assertiviteit is een bekend begrip. Er wordt mee bedoeld: in staat zijn voor jezelf op te komen, je mening te geven, een plek in te nemen, maar ook rekening houden met de ander.

Het uitgangspunt van deze training is om in een kleine groep op basis van nieuwe cognities over gedrag en interactie nieuw gedrag oefenen. De meeste cliënten hebben baat bij het analyseren van hun klachten en vooral ook bij het oefenen van nieuw gedrag in groepsverband. Dit leerproces heeft tijd nodig. Een bescheiden persoon zal niet van de ene dag op de andere veranderen in iemand die duidelijk zijn grenzen aan durft te geven. Evenmin als een onzeker iemand zich zal transformeren in een type dat overtuigd is van zichzelf. Maar bijna iedereen kan leren om zich meer te uiten en zich minder gauw in een hoekje te laten drukken.

De groepstherapie is gebaseerd op het boek ‘Leven met assertiviteitsproblemen’ van Sjef Peeters & Karel Klumpers. Tevens worden er aspecten uit een sociale weerbaarheidstraining aan de orde gesteld. De therapie wordt in onze praktijk gegeven aan jongens en meiden van ongeveer 13 tot en met 16 jaar.

De training bestaat uit een kennismakingsgesprek en zeven bijeenkomsten. De sessies worden afgesloten met een individuele evaluatiebijeenkomst.