Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Eenmalig seksueel misbruik (13- 18 jaar)

Groepsbehandeling na verkrachting voor jongeren

Deze groepstherapie heeft als doel het verminderen van klachten die het gevolg zijn van een eenmalige ervaring van seksueel geweld; het corrigeren van niet reële gedachten over het seksueel geweld en het verminderen van angst en het vermijdingsgedrag zodat de adolescent het gewone leven weer kan oppakken.

De groepstherapie is bedoeld voor jongeren van 13 t/m 18 jaar die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt, zoals een aanranding of een verkrachting en ten gevolge daarvan aanhoudende problemen ondervinden. In de praktijk wordt er veelal met meidengroepen gewerkt, omdat meer meiden aangemeld worden. Eenmalig seksueel geweld komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Jongens krijgen veelal individuele therapie aangeboden. Dit laatste omdat er meestal geen jongensgroep gevormd kan worden wegens te weinig aanmelding. Ook deelnemers van allochtone afkomst wordt geadviseerd de behandeling individueel te volgen.

In een groep van vier tot zes jongeren wordt in acht bijeenkomsten gewerkt aan het verminderen van klachten die het gevolg zijn van een eenmalige ervaring van seksueel geweld. Hierna vinden na zes en twaalf maanden twee follow-up gesprekken plaats.

Er wordt gewerkt aan:

  • het verminderen van angst en vermijden van allerlei plaatsen en sociale activiteiten.
  • het veranderen gedachten die niet realistisch zijn. Er wordt aangeleerd dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Het accent ligt op het aanleren van andere, meer realistische en positieve of helpende gedachten. Door het veranderen van het denken kan de adolescent haar gevoel in positieve zin veranderen en daarmee ook haar gedrag.

Tijdens de behandeling vertelt een huisarts wat de gevolgen kunnen zijn van seksueel geweld voor het vrouwelijk lichaam. Tevens komen er één of twee rechercheurs die uitleg geven over het doen van aangifte. Parallel vinden groepsbijeenkomsten plaats voor de ouders van de behandelende kinderen. Deze therapie kan ook in individuele sessies worden aangeboden. Tevens bestaat de mogelijkheid om eerst het heftige herinneringen, het trauma middels EMDR of mindful exposure van de meest heftige lading te ontdoen. De scherpe kanten er af te halen. Dat kan ook terwijl de groepstherapie wordt gevolgd wanneer blijkt dat de emoties nog te krachtig zijn.

Een meisje kan alleen deelnemen aan de groepstherapie voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar als haar ouders participeren in de oudergroep, die parallel aan de groepsbehandeling van de jongeren plaats vindt in zes groepsbijeenkomsten van twee uur. De oudergroep is bedoeld om de ouders te begeleiden in het ondersteunen van hun kind gedurende het verwerkingsproces. Ouders krijgen voorlichting over de gevolgen van seksueel geweld. Tevens kunnen zij hun gevoelens en gedachten over het seksueel geweld bespreken, zoals schuld, boosheid en angst.