Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 30 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Speel en Groei middels FloorPlay, ouder-kind (spel)therapie (circa 2 tot 5 jaar)

De naam ‘FloorPlay’ zegt het al: ‘op de grond’ en ‘spelenderwijs’. Je krijgt als ouders/verzorgers via Speel en Groei allerlei spelvaardigheden aangeboden om (weer) met jouw kind in contact te komen. Je volgt je kind en ziet waar het zich voor interesseert. Je speelt mee en daagt uit, zodat je kind in de relatie met jou zich verder kan gaan ontwikkelen. Waarbij plezier in spel voorop staat.

Een kind ontwikkelt zich in contact met de ander. En dat is in de eerste plaats met jou, als ouder. Daarna komt de rest van het gezin, gevolgd door opa en oma en verdere familie.

Speel en Groei is bedoeld voor jonge kinderen vanaf circa 2 tot 5 jaar met vragen over en/of problemen in de ontwikkeling en opvoeding (al dan niet gediagnostiseerd).

Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld kinderen die:

  • weinig tot geen contact maken met hun omgeving, leeftijdsgenoten of met jou als ouder.
  • het liefst de baas spelen of juist helemaal geen initiatief tonen bij samenspelen.
  • weinig oogcontact maken en/of druk, impulsief en vluchtig gedrag vertonen.
  • weinig taal begrijpen en/of gebruiken om zichzelf te uiten.
  • niet willen luisteren naar wat er gezegd wordt.
  • niet goed weten welke motoriek ze moeten inzetten in een (spel)situatie.
  • problemen hebben met coördinatie van bewegingen: houterig, doseren van kracht en evenwicht.
  • liever alleen spelen, niet tot spelen komen of steeds op dezelfde manier spelen.
  • snel van slag raken door de prikkels (geluid, beweging etc.) om hun heen.

Werkwijze
Speel en Groei start met een informatiebijeenkomst, waar je als ouder informatie krijgt over Speel en Groei en kennis maakt met de andere ouderparen. Vervolgens zal er een onderzoekstraject opgestart worden met het uiteindelijk opstellen van een individueel begeleidingsplan. Daarna volgen de bijeenkomsten met een groepsgrootte van maximaal vier ouderparen. Gedurende die periode worden jullie aangemoedigd om Speel en Groei binnen de dagelijkse situaties toe te passen.

Behandelaren
Speel en Groei wordt gegeven door FloorPlay coaches uit verschillende disciplines (multidisciplinaire samenwerking). Het team bestaat uit een orthopedagoog van Educare, kinderfysiotherapeut van Prima Life en logopedist van Logopediepraktijk Verbalis. Elke discipline heeft een opleidingstraject gevolgd binnen het opleidingsinstituut RINO te Amsterdam.