Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Sociale weerbaarheid (8-12 jaar)

Voor de wat oudere kinderen is de groepstherapie taliger van aard. Middels rollenspel, gebruik van beeldmateriaal en fysieke oefeningen worden de cognities in het gedrag gepast. Deze therapie is ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 10 en van 11 tot 13 jaar (basisonderwijs) en bestaat uit negen sessies van één uur. Tijdens de 10e bijeenkomst wordt er individueel geëvalueerd.

 • Tijdens de negen sessies worden de volgende onderwerpen behandeld en bijhorende vaardigheden getraind:
 • Kennismaken en leerdoelen bespreken;
 • Complimenten geven en ontvangen;
 • Gevoelens herkennen en verwoorden;
 • Leren waarnemen van gevoelens vanuit houding en gedrag;
 • Iets vragen;
 • Een praatje maken;
 • Reageren op anderen: vluchten, vechten of toegeven;
 • Omgaan met pesten;
 • Aangaan van vriendschapsrelaties;
 • Kritiek geven en ontvangen;

Doel van de therapie is om nieuwe cognities ten aanzien van zichzelf in relaties tot de ander aan te leren en er in een veilige omgeving mee te oefenen. Hiermee kan worden voorkomen dat kinderen helemaal vastlopen, een negatief zelfbeeld ontwikkelen, vereenzamen, motivatie en levenslust verliezen. Om de kinderen in hun denk- en gedragsverandering te steunen is de medewerking van de ouder(s) een voorwaarde om de therapie succesvol te maken. Wanneer de leerkracht  indirect ook betrokken is, versterkt dit het effect omdat zo nieuw aangeleerd gedrag breder gegeneraliseerd kan worden.