Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn – verwachting in het nieuwe jaar kortere wachtlijst (ongeveer 10 weken)
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30-35 wkn – (tijdelijke) aanmeldstop
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Cognitieve gedragstherapie

De combinatie van cognitieve- en gedragstherapeutische procedures wordt cognitieve gedragstherapie genoemd. De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik ben niks waard’ of ‘ik kan dat toch niet’ kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. We werken volgens vaste stappen, al wijken we af waar dat beter passend voor u of uw kind is.

Het accent ligt op het aanleren van andere, meer positieve (helpende of ‘groene’) gedachten. Via het beïnvloeden van uw denkbeelden of dat van uw kind kan zijn gevoelstoestand in gunstige zin worden veranderd. Daardoor verandert zijn doen en laten in positieve zin en verminderen de klachten.

Deze therapie kan zowel in de praktijk als via eHealth worden aangeboden. Meestal wordt voor de gemengde vorm gekozen waarbij zowel thuis op de computer wordt geoefend en de stappen met de therapeut worden besproken (blended care).

Deze therapeutische werkwijze wordt ingezet bij angsten, depressieve klachten, dwangmatig denken, piekeren en gedragsproblemen ingezet.