Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn – verwachting in het nieuwe jaar kortere wachtlijst (ongeveer 10 weken)
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30-35 wkn – (tijdelijke) aanmeldstop
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is een behandelvorm die gebaseerd is op het idee dat psychische klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen informatie selecteren en verwerken. Het gaat bij cognitieve therapie om de opvattingen die nauw verbonden zijn met sterke emoties en ‘onhandige’ gedragingen. In deze therapie wordt geprobeerd om de (tot dan toe grotendeels automatische) manieren van informatieselectie en interpretatie bewust te laten worden, en deze te beïnvloeden door kritische reflectie en toetsing aan de werkelijkheid.

In het algemeen wordt deze therapie met gedragstherapie gecombineerd (zie cognitieve gedragstherapie).