Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn – verwachting in het nieuwe jaar kortere wachtlijst (ongeveer 10 weken)
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30-35 wkn – (tijdelijke) aanmeldstop
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

Wie mogen verwijzen?
Zowel huisartsen, medisch specialisten, GGD jeugdartsen en daartoe bevoegde medewerkers van sociale (wijk) teams, of CJG’s zijn erkende verwijzers.Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg (0-18 jaar) door de gemeenten vergoed. Educare heeft contracten met de provincies Overijssel en Drenthe. Per gemeente gelden aparte procedures ten aanzien van het verkrijgen van een beschikking voor de basis GGZ of dyslexie onderzoek en – behandeling. Ook scholen kunnen verwijzen wanneer er een nauwkeurig te onderbouwen vermoeden bestaat van ernstige enkelvoudige dyslexie. Om de dyslexieverwizingen in behandeling te nemen is een volledig ingevuld Onderwijskundig Rapport (OKR) met gevraagde bijlagen noodzakelijk. Wanneer dit rapport door onze hoofdbehandelaar ontvankelijk is verklaard, worden verdere afspraken voor diagnostiek en eventueel behandeling gemaakt.

Verwijsredenen

 • angsten (paniek, onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld)
 • lichte tot milde depressieve klachten, somberheid
 • overspannenheid, burnout (! wordt niet door de verzekeraar vergoed)
 • klachten na een schokkende gebeurtenis (trauma behandeling)
 • vage lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, rugklachten, vermoeidheid zonder directe lichamelijke oorzaak.
 • gezins- en relatieproblemen (relatietherapie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed)
 • dwangmatige gedachten, piekeren, spanning, tics
 • opvoeding- en ontwikkelingsproblemen (puberteit, seksualiteit)
 • (stagnerende) rouwverwerking
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, impulsief, teruggetrokken gedrag)
 • eet- en slaapstoornissen
 • problemen met plannen, organiseren, uitvoeren van taken
 • Sociale problemen (gepest worden, te weinig assertief, te verlegen, sociale angst, sociaal fobie, sociale eenzaamheid)

Verwijsprocedure
U kunt voor uw patiënt een verwijsbrief schrijven. De zorgverzekering stelt strikte voorwaarden aan de structuur van deze verwijzing. De volgende zaken dienen minimaal op de verwijzing staan:

 • Uw NAW gegevens mét uw AGB -code
 • De NAW gegevens met BSN en geboortedatum van uw patiënt.
 • De datum van verwijzing.
 • De uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose met de naam van de vermoede stoornis.
 • Het klachtenbeeld, reden van verwijzing met de relevante voorgeschiedenis.
 • Een duidelijke verwijzing naar BGGZ met de naam van onze praktijk en/of therapeut.
 • Wij stellen er prijs op wanneer u de gegevens van de MIRRO screener of een ander screeningsinstrument aan uw patiënt meegeeft of ons mailt.
 • Wanneer uw patiënt door uw POH-GGZ is behandeld, ontvangen wij graag zijn/haar bevindingen.

Vervolg na de verwijzing.

Uw patiënt wordt zo spoedig mogelijk voor de intake gepland. Na het intakegesprek ontvangt u een ‘Start behandeling melding’ via Zorgmail. Hierin staat de voorlopige diagnose en voorgestelde behandeling.Gedurende de behandeling ontvangt u, in geval van relevante wijzigingen in de omstandigheden en/of behandeling van de patiënt, een tussentijdse melding.Nadat de behandeling is afgesloten, ontvangt u een terugrapportage via Zorgmail.Structuur van het behandeltrajectIntakegesprek met eventueel overleg met u als verwijzer.Intakegesprek met eventueel overleg met u als verwijzer.Aanvullende diagnostiek om de ernst en complexiteit van de klachten in kaart te brengen.Indicatiestelling en behandelplanStart behandeling.Evaluatie en afsluiting.Nameting met de OQ 45