Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 20-24 wkn
Ernstige dyslexie: 3 wknOVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    INFORMATIE

Onderwijskundig onderzoek / diagnostiek

Lezen en spellen
Naast de meer reguliere didactische toetsen van het Cito, de AVI teksten, PI-dictee, de Één minuut Test en de Klepel gebruiken wij zeer specifieke onderzoeksinstrumenten om de ernst van de lees- en spellingproblemen in kaart te brengen. Hieronder verstaan wij de 3DM, de CB&WL en de DST.
Voor het voortgezet onderwijs worden specifieke instrumenten gebruikt om het technisch lezen, begrijpend lezen en spellen in kaart te brengen.

We zijn gespecialiseerd in onderzoek naar (ernstige) dyslexie. We zijn gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Hierdoor worden onderzoek naar en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie door de gemeente vergoed na verwijzing door de interne begeleiding van de school.

Maar ook particulier kunt u  bij ons terecht in die gevallen waar er wel sprake kan zijn van dyslexie maar deze niet ernstig is.

Verdere informatie voor ouders
Verdere informatie voor onderwijs

Protocol aanmelding
Protocol behandeling
Onderwijskundig rapport ernstige dyslexie
Inventarisatielijst Dyslexie

Informatie bij het Onderwijskundig rapport dyslexie