Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20-24 wkn
Ernstige dyslexie: 10 wknOVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      WERKWIJZE DYSLEXIEZORG    MEER INFORMATIE EN CONTACT

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden middels het aanmeldingsformulier waarvoor u hieronder, onder het kopje ‘digitaal of schriftelijk’ en link vindt. Het is nodig om een verwijzing van de huisarts te hebben om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Het is ook mogelijk om vergoede zorg te krijgen via een verwijzing van de jeugdarts. Soms hebt u al contact met een gezinsvoogd of jeugdconsulent van de gemeente. Zijn mogen ook direct naar ons verwijzen.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de aanmelddatum. Op de homepage bovenaan kunt u zien hoelang de wachttijd is. Pas wanneer u het intakegesprek heeft gehad, dragen wij (mede) verantwoordelijkheid voor de psychisch welbevinden van uw kind.

Digitaal of schriftelijk
Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en aan de administratie mailen. Bij voorkeur stuurt u deze via email aan ons terug. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet handig zijn, dan kunt u het ook  downloaden en printen en dan ingevuld per post toezenden naar ons adres in Steenwijk.

Aanmeldingsformulier kind & jeugd

Wanneer u aanmeldt zal u, na een eerste inschatting van de klachten, een aanmeldingspakket (zie hieronder) toegezonden worden.

Gang van zaken na de aanmelding
Na uw aanmelding wordt, wanneer er ruimte is, een intake gesprek gepland. In de tussenliggende periode krijgt u in een aanmeldingspakket met informatie over de praktijk. Deze bestaat uit een oudervragenlijst en een zakelijke lijst. Dit is een soort contract waarin u aangeeft dat u akkoord met de voorwaarden en met wie er eventueel contact mag zijn. Tevens krijgt u een folder waarin de klachtenprocedure staat beschreven. Naast het aanmeldpakket, krijgt u digitaal de inlogcodes voor één of meerdere vragenlijsten toe gemaild in het platform Qualiview.

We vinden het prettig dat de oudervragenlijst voor uw kind (digitaal) wordt geretourneerd voordat de afspraak plaatsvindt. Zo kunnen wij ons voor het gesprek inlezen waardoor de intake efficiënter zal verlopen. De zakelijke lijst dient ook volledig ingevuld, ondertekend en geparafeerd terug te worden gestuurd.

Toestemming
Het is goed om te weten dat bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar, naast toestemming van beide ouders, ook die van het kind gevraagd wordt. Bij kinderen vanaf 16 jaar beslist het kind zelf over zijn of haar behandeling.

Wanneer u als ouders gescheiden bent en beide gezaghebbend bent, moeten beide ouders akkoord zijn met de aanmelding bij Educare kind en jeugd.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD) aangelegd.