Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Over Educare

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

Voor onderstaande psychische klachten kunt u behandeling krijgen. Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen moeten deze klachten wel zodanig van aard zijn dat een DSM 5 stoornis kan worden vastgesteld.

Angststoornissen:

 • (Complexe) Posttraumatische stressstoornis
 • Paniekstoornis, met of zonder agorafobie (pleinvrees)
 • Sociale angststoornis
 • Gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis)
 • Obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
 • Hypochondrie (angst voor ziekten)
 • Sociale angst
 •  Faalangst

Angststoornissen worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen. Hierbij maak ik gebruik van de protocollen van de Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, mindfulness en medische hypnose. Ook wordt bij deze behandelingen vaak eHealth ingezet zodat veel in thuis kan worden geoefend. Zie: Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen, patiëntenversie

Voor complexe PTSS klachten en vastzittende, weggestopte herinneringen is een nieuwe behandeling opgestart in de vorm van een gecombineerde GGZ behandeling met paardencoaching in het programma ‘Loslaten’.
Lees meer.

Stemmingsstoornissen: zoals een depressie of aanhoudende sombere stemming worden conform de richtlijn depressie behandeld met Cognitieve Gedragstherapie of Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). Wanneer nare ervaringen ten grondslag liggen aan de problematiek kan EMDR overwogen worden. Zie: Multidisciplinaire Richtlijn Depressie, patiëntenversie

Overige problematiek:

 • rouw- en eenzaamheidsproblematiek
 • burn-out, overspannenheid, overmatige stress
 • problemen in sociale contacten, onzekerheid
 • zelfbeeld en/of persoonlijkheidsproblematiek
 • emotieregulatie problematiek
 • stoornissen met vooral lichamelijke symptomen en fantoompijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Zorgstandaard SOLK en Somatoforme stoornissen. Zie: Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en Somatoforme Stoornissen
 • ADHD
 • Autisme
 • Leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie

De behandeling kan bestaan uit diverse methodieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, maar ook uit andere psychotherapeutische stromingen, zoals Oplossingsgerichte Therapie, ACT of Mindfulness. Vaak kan daarbij ook eHealth met specifieke behandelmodulen (bv. Omgaan met emoties, Overspanning en Burn-out, Ontspanning, Slechte Gewoontes) als aanvulling op de behandeling worden ingezet. Deze eHealth modulen bevatten veel informatie, invuloefeningen, thuiswerkopdrachten en ook allerlei korte video’s die u in uw eigen tijd kunt bekijken. De eHealth modulen blijven ook na afsluiting van de behandeling voor u beschikbaar.

Naast individuele sessies bieden wij ook groepsbehandelingen aan. Zie verder onder ‘Behandelingen’
Voor de vaststelling en behandeling van dyslexie en dyscalculie worden gespecialiseerde remedial teaching protocollen gevolgd.
Er is betrouwbare informatie beschikbaar over psychische klachten op de website van wijzijnmind.nl en thuisarts.nl

Twijfelt u of u bij ons aan het goede adres bent? Neem vooral contact op om te overleggen.

Al bij het telefonisch contact tijdens de aanmelding gaan we na of wij u kunnen bieden wat u nodig heeft. Als dan of tijdens de intake of de behandeling blijkt dat uw klachten te zwaar of te complex zijn, verwijzen we u door naar de Gespecialiseerde GGZ.

Wat behandelen wij niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunnen wij u niet goed genoeg helpen. We verwijzen u dan door naar een andere praktijk of instelling.

 • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
 • Psychotische stoornis
 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en Engelse taal. We vinden het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen – spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

We verrichten onderzoek en bieden behandeling (dyslexie en dyscalculie) voor het onderwijs en particulieren. Bij ons kunt u niet terecht voor jeugdzorg die door de gemeente wordt vergoed. Daarvoor wordt u naar Educare Kind en Jeugd verwezen, het andere deel van deze website.
We bieden diagnostiek (ADHD, autisme) individuele of groepstherapie, mindfulness en coaching aan.
Zie onder werkwijze hoe wij onze zorg en begeleiding hebben ingericht

Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de Basis Generalistische GGZ. Houd u wél rekening met uw eigen risico? Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf uw therapie of dat van uw kind te bekostigen. Zie daarvoor de tarievenlijst.

We werken vanuit de denkbeelden van de positieve psychologie en hebben een holistische benadering. Hierbij wordt gewerkt vanuit wetenschappelijke richtlijnen en effectief gebleken behandelprotocollen. De behandeling wordt op maat aangeboden en het beste vanuit de verschillende richtlijnen worden u of uw kind dan aangeboden. U leest hierover meer bij onze visie.

Wij zoeken graag de samenwerking op met collega’s vanuit andere disciplines zoals fysiotherapie, gespecialiseerde coaching, haptonomie e.d.

Specialisaties: (complex) trauma en verwerkingsproblematiek (EMDR en exposure), Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), medische hypnotherapie, MBCT (mindfulness), leerstoornissen en ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

De behandeling is overdag op de maandag, donderdag en vrijdag.