Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Kwaliteitsbeleid

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra.

We zijn gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) én we dragen het Keurmerk Basis GGZ. Dat betekent dat we goed naar onze werkwijze en resultaten blijven kijken. We meten om te weten en te verbeteren. En maken daarom graag gebruik van uw feedback. Daarnaast scholen we ons graag bij om met onze behandeling zo actueel mogelijk te zijn.

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Ook wij beschikken over een kwaliteitsstatuut. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut is openbaar.
Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

De praktijk is gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG).

LVVP certificaat

De LVVP-visitatie is geaccrediteerd door:

 • de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voor de herregistratie van klinisch psychologen
 • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP
 • de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP) voor het onderdeel overige deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister Psychotherapie

We hechten veel waarde aan transparantie en toetsbaarheid van onze kwaliteit. Daarom spannen wij ons samen met de LVVP in om onze kwaliteit van de praktijk op een zo hoog mogelijk niveau te houden.
Momenteel zit de praktijk in een traject van her-visitatie en word het nieuwe certificaat in het voorjaar van 2022 verwacht.

Lees meer

Keurmerk Basis GGZ

Educare draagt het Keurmerk Basis GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ en wordt jaarlijks toegekend door de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wat wettelijk wordt vereist, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de landelijke generalistische Basis GGZ.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als moment om onze dienstverlening te evalueren. We nemen actief deel aan bijeenkomsten rondom het Keurmerk.

Lees meer

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Mike is als Orthopedagoog Generalist en Kinder en jeugdpsycholoog geregistreerd in dit kwaliteitsregister. Zie voor verdere informatie de website van het SKJ en zijn registerpas.

Beroepsregistraties, bijscholing en intervisie

Mike van As, onze psycholoog, heeft na een universitaire opleiding de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Hij is BIG-geregistreerd . Jaarlijks volgt hij bijscholing om zijn kennis actueel te houden. Hij neemt eens in de zes weken deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.
Inmiddels is hij ook als Orthopedagoog Generalist BIG-geregistreerd.

Daarnaast is Mike gecertificeerd EMDR practitioner Europe. Dit betekent dat hij uitgebreid is geschoold volgens de normen van EMDR Nederland en zijn kennis en vaardigheden up-to-date houdt.

Verder is hij al jaren mindfulness trainer, opgeleid door Ger Schurink en recent door Susan Bögels (Universiteit van Amsterdam en Centrum voor Mindfulness Amsterdam)

Tenslotte is hij opgeleid als therapeut in de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, medische hypnotherapie, schematherapie en de interpersoonlijke psychotherapie (IPT).

Vertel ons wat u van ons vindt

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Dit is bij ons een middel om onze kwaliteit te toetsen en verbeteren. Bij de start, halverwege en aan het einde van de behandeling  vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid. Wij gebruiken hiervoor de OQ45.

Cliëntervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen. Daarom vragen wij u om aan het eind van de behandeling ons te beoordelen.

Resultaten – Cliëntervaringen 2021

In 2021 (januari t/m december) vulden 15 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Rapportcijfer (0-10): 9,1 

Wat we van uw feedback leerden is dat  we nadrukkelijker met u gaan praten over website en patiëntenorganisaties waar u terecht kunt voor informatie over uw klachten. Dit hebben we inmiddels al in onze website per klacht verwerkt.
Voor een overzicht van de cliënt tevredenheid kunt u hier verder lezen. 

Lees meer –> 
Verder houden we vinger aan de pols door iedere sessie na te gaan hoe het met u gaat én hoe u de sessie heeft ervaren. We hebben een tussenevaluatie zo na vijf sessies en blikken de laatste sessie terug op de hele behandelepisode.
We vragen u verder om aan het einde van de behandeling een tevredenheidsonderzoek in te vullen (CQ index) en u beoordeling achter te laten op  Zorgkaart Nederland.
Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom. Daar leren wij van.

Klachten

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. U mag ervan uitgaan dat uw psycholoog u zo goed mogelijk zal begeleiden met uw vragen en problemen. Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de factuur.
Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten of bent u ontevreden? Bespreek dit dan alstublieft met uw behandelaar. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen en zullen ons best doen om aan een oplossing te werken. Zie ook onze klachtenregeling.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft, of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris van de LVVP. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Lees meer –>

Educare praktijk voor psychologie is aangesloten bij de LVVP die een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan. Een klacht in de zorg kan over meer gaan dan alleen over fouten. Ook in het contact met de administratie, behandelaar of in de organisatie kunnen er dingen misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn.

Uw klacht eerst bespreken

Als u een klacht hebt, is het zinvol er eerst met de betreffende medewerker over te praten. Veel klachten ontstaan namelijk door misverstanden en onduidelijkheden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een medewerker heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. De klacht geeft hem/haar de kans om de fout te herstellen en de aanpak te verbeteren. Dat kan ook andere cliënten  ten goede komen.
Een klacht met een medewerker bespreken is niet makkelijk. U kunt onze vertrouwenspersoon hierbij ook om hulp vragen. Dat is mw. Jacquelien Touwen. U kunt haar tijdens de openingsuren van de praktijk bellen of haar een email sturen (administratie@educareonline.nl)

Een aantal tips over de aanpak van zo’n gesprek:

 • Reageer zo snel mogelijk
 • Maak een afspraak zodat er tijd is om uw klacht te bespreken.
 • Schrijf op waarover u wilt praten.
 • Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Probeer het gesprek feitelijk en zakelijk te houden.
 • Neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning.
 • Wees bereid samen tot een oplossing te komen.
 • Geef de medewerker of organisatie de kans zaken te herstellen.

Komt u er toch niet met ons uit, dan kunt u het klachtenformulier invullen om via de LVVP een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Een klacht indienen gaat als volgt.

 • Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in.
 • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
 • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
 • U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

U vindt de LVVP-klachtenregeling in het kader van de Wkkgz hier.

Hebt u vragen over tarieven en regelgeving? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info .