Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Tarieven en vergoedingen

De Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Of uw zorg volledig of gedeeltelijk vergoed wordt hangt af van uw verzekering. Heeft u geen verwijzing van de huisarts of kan er geen diagnose gesteld worden maar wilt u wel in behandeling? Dan brengen wij de kosten rechtstreeks bij u in rekening. Dit geldt ook voor het ‘no-show tarief’.

Verzekerde zorg in 2022

In 2022 hebben wij contracten met:

 • De Achmea groep (Zilveren Kruis, de Friesland, FBTO en Interpolis)
 • De CZ groep (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden)
 • De VGZ groep (Univé, VGZ, IZA, UMC)
 • Caresq
 • ASR
 • Menzis en Ander Zorg
 • Eno (Salland zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect)
 • ONVZ
 • DSW groep (Stad Holland en InTwente)
 • Multizorg
 • Zorg en Zekerheid

Particulier/zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om zelf onderzoek en/of behandeling te betalen. Op onze tarievenlijst vindt het uurtarief en de kosten voor verschillende diensten.

Supervisie

In het kader van de GZ of OG opleiding biedt Mike supervisie. Meld u zich op tijd aan zodat u ingepland kunt worden. Het supervisie tarief is €100,61 per uur en 151,- voor twee supervisanten.