Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopRemedial teaching

Binnen de praktijk wordt remedial teaching geboden. Dit vooral voor lezen, spellen en / of rekenen. Ten aanzien van kinderen die een diagnose ‘ernstige dyslexie’ hebben én die na 01-01-2001 zijn geboren wordt in bepaalde gevallen de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Dit betreft in ieder geval de kinderen die door ons als ‘ernstig dyslectisch’ zijn gediagnosticeerd. Bij de behandeling van dyslexie wordt met de logopedie en waar nodig de kinderfysiotherapie samengewerkt.

Verdere informatie voor ouders

U kunt zich hij de administratie laten informeren of uw kind voor een vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking komt.

Zie ook onderwijskundig onderzoek.