Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 20-24 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Binnen de praktijk bestaat de mogelijkheid voor orthopedagogen die de opleiding tot Orthopedagoog Generalist volgen én voor orthopedagogen en psychologen die de opleiding tot GZ-psycholoog volgen om binnen onze praktijk supervisie te ontvangen. Hiertoe is een GZ-psycholoog opgeleid én bevoegd.

Tevens zijn wij een door de ECABO erkende opleidingsplaats voor secretaresses en financieel administratief medewerkers op MBO 3 en 4 én HBO niveau.

Ten aanzien van stage- en werkervaringplaatsen kan bij ‘vacatures’ gekeken worden of er op dit moment plaatsen vacant zijn. Niet alleen orthopedagogen en psychologen in opleiding zijn welkom, maar ook studenten die in opleiding zijn voor (directie) secretaresse en financieel medewerkers vanaf MBO niveau 4 en hoger.

Supervisie voor psychologen en orthopedagogen
Supervisie is een leertraject waarbij onder leiding van een supervisor onderzocht wordt hoe u zich opstelt in beroepsmatige contacten met andere mensen.
Het doel is om zicht te krijgen op wat er gebeurt in de onderlinge communicatie en verhoudingen. U krijgt beter zicht in waarom sommige contacten minder goed lopen dan u zou willen. Daarbij wordt aandacht besteed aan dieper liggende redenen en gedachten. In de loop van het traject zult u leren herkennen waar de knelpunten liggen en wat u kunt inzetten om hiermee beter om te gaan.
U kunt uw professionaliteit verbeteren door een aantal hoofdvaardigheden te ontwikkelen die u daarbij kunt inzetten. Dit ontwikkelen gebeurt door met een
bepaalde regelmaat over de knelpunten na te denken en deze met een supervisor te bespreken.

U kunt daarbij denken aan de volgende vaardigheden:

  • leren herkennen van vaste patronen in de werksituatie
  • verruimen van het vermogen om ingewikkelde situaties vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken
  • leren analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in uw houding, gedrag en vaardigheden liggen
  • vergroten van het vermogen tot zelfstandig leren
  • leren om de verschillende aspecten van communicatie te herkennen en toe te passen

 

In supervisie brengt u eigen praktijksituaties in. Het uitgangspunt hierbij is steeds wat wilt u leren en wat wilt u veranderen in uw eigen handelen en uw eigen houding om tot een beter resultaat te komen. Terug kijken op praktijksituaties (reflecteren), alternatieven bedenken en experimenteren vormen de kern van elke sessie.