Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 20-24 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Vergoedingen

​Kind en jeugd tot 18 jaar
Wanneer u voor uw kind een verwijzing van de huisarts voor de jeugd GGZ heeft, of van een sociaal-,vlechtwerk-, de lokale toegang of wijkteam, GGD arts of specialist, kunt u uw kind bij ons aanmelden via het aanmeldingsformulier. Door de kaders die de Jeugd wet aangeeft zullen wij in overleg met u, aangeven wat er nodig is om van de gemeente waarin uw kind woonachtig is een beschikking te krijgen. Deze procedure verschilt per gemeente. Wanneer het jeugdteam van de gemeente instemt, kan de behandeling van start gaan. Wij bieden in overleg met de gemeente diverse behandeltrajecten. Soms is verlenging mogelijk wanneer de behandeling niet volledig is afgerond, of wanneer de problemen complexer blijken dan aanvankelijk werd ingeschat. Hierbij werken we samen met zogenaamde ‘opdrachtnemers’ die gezinsconsultatie, pedagogische thuisbegeleiding, PMT, paardencoaching, haptotherapie of creatieve/beeldende therapie bieden.

Onderzoek en begeleiding van leerproblemen, behalve wanneer er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, vallen buiten de vergoedingen door de gemeente, tenzij de jeugdteam daar toestemming voor geeft. Dat geldt ook voor intelligentie onderzoeken die alleen t.b.v. het onderwijs worden aangevraagd. We krijgen ook veel kinderen en jeugdigen vanuit het onderwijs aangemeld. De kosten van deze onderzoeken worden in overleg met de ouders door school, ouders of gezamenlijk betaald. Met veel scholen hebben we hiervoor gunstige regelingen getroffen. Ook kunt u als particulier van onze diagnostiek en behandeling gebruik maken door uw kind via het aanmeldingsformulier aan te melden.

Overzicht gecontracteerde gemeenten:

  • Westerveld, Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Midden Drenthe.
  • Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Zwolle, Hardenberg, Kampen, Dalfsen.
  • Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen (en de overige Friese gemeenten)

In het tarievenoverzicht kunt u de maximumkosten voor testanalyse, uitgebreid psychodiagnostisch, intelligentie, klinische groepen of didactisch onderzoek vinden. Ook zijn hier de kosten voor de (groeps)behandelingen terug te vinden.

Tarieven 2019

Volwassenen
Vergoeding van zorg voor volwassenen in de basis GGZ door uw zorgverzekering is uitsluitend mogelijk met een schriftelijke verwijzing van o.m. de huisarts of specialist. Natuurlijk zijn diagnostiek en behandeling zonder verwijzing ook mogelijk, maar dan betaalt u de kosten zelf. Hiervoor kunt u de tarievenlijst downloaden.

Tarieven 2019

Vanuit uw basisverzekering vergoedt uw zorgverzekeraar 5 tot 12 consulten in de basis GGZ. Afhankelijk van het contract dat u met uw zorgverzekeraar heeft, kan een tweede verwijzing worden aangevraagd binnen 365 dagen na de eerste verwijzing. Overlegt u hiervoor eert met uw zorgverzekeraar. Er is dan altijd een nieuwe verwijsbrief met meestal een nieuwe diagnose van de huisarts nodig.

Wanneer wij geen contract met uw verzekeraar hebben, worden de consulten voor tussen de 40 en 60% vergoed. Leest u een en ander in de reglementen bij uw verzekeringspolis nog eens goed na. Wij declareren de consulten dan rechtstreeks bij u middels automatische incasso.

Wanneer wij met uw verzekeraar een contract hebben, declareren wij rechtstreeks bij uw verzekeraar. De meeste verzekeraars verrekenen de kosten met uw eigen risico (2020: € 385). Wanneer wij geen contact met uw verzekeraar hebben, krijgt u de factuur thuis gestuurd, die wij automatisch bij u incasseren. U kunt deze factuur bij uw verzekeraar indienen.

Wanneer uw verzekeraar onverhoopt niet tot betaling van de facturen overgaat, kunnen wij hiervoor geen enkele verantwoording nemen. Wij spelen hierin ook geen bemiddelende rol. U zult in overleg met uw verzekeraar zelf tot overeenstemming moeten komen. Bij het uitblijven van betaling door uw verzekeraar, declareren wij rechtstreeks bij u.

Wij hanteren een uurtarief van € 91,46 per uur, wanneer wij particulier declareren. Het gaat hierbij om sessies van drie kwartier en een kwartier administratie.

Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars:

Een aantal verzekeraars legt de GGZ een omzetplafond op. Wanneer dit de reden is van onze wachtlijst, bemiddelt de zorgverzekeraar om een andere geschikte zorgaanbieder te vinden of wij gaan samen met u in overleg met uw verzekeraar om meer budget ter beschikking te stellen.

Beschikbaar budget vanaf 01-01-2020 staat per verzekeraar in procenten vermeld:

De Achmea groep: Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, Pro Life, FBTO, Ik! (label van volmacht IAK), Interpolis, Kiemer, OZF Achmea, Pro Life, YouCare, Ziezo (Zilveren Kruis), Zilveren Kruis Achmea. BUDGET: 100%

De CZ groep: CZ, OHRA, Delta Lloyd. BUDGET: 100%

De VGZ groep: Bewuzt, Besured, De Goudse, IZA Cura, IZZ Zorgverzekeraar, Promovendum, National Academic, Univé, ZEKUR, VGZ, Zorgverzekeraar UMC. BUDGET: 100%

De Menzis groep: Anderzorg, Azivo, Hema, Menzis, PMA. BUDGET: 100%

Multizorg: De Amersfoortse, Ditzo, ONVZ, Salland, Salland ZorgDirect en Zorg en Zekerheid. BUDGET: 100%

DSW groep: DSW, Stad Holland, inTwente. BUDGET: 100%

Caresq groep: Besured, National Academic, Promovendim, Aevitae, Eucare, IptiQ .BUDGET: 100%