Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 12-14 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopAanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 8-10 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stop

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

OVER EDUCARE     WERKWIJZE      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Psychologisch onderzoek

Het is mogelijk in het kader van behandeling psychologisch onderzoek te laten verrichten naar bijvoorbeeld AD(H)D, ASS, intelligentieonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u, uw omgeving of uw huisarts dit vermoeden heeft en het belangrijk is dit te onderzoeken om vervolgens een passende behandeling te kunnen inzetten. Tevens hebben wij samenwerkingen met de huisartsen die u desgewenst in een medicamenteuze behandeling kunnen begeleiden. Ook kan het zijn dat tijdens de behandeling blijkt dat klachten of problemen alsnog uitgebreider onderzocht dienen te worden. Hiervoor kan in gezamenlijk overleg een psychologisch onderzoek gestart worden.