Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 30-35 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachtlijst beleid

Onder wachttijd wordt verstaan:

 1. De aanmeldwachttijd: dat is de tijd tussen de aanmeldingsdatum en de datum van het eerste aangeboden consult (intake). Deze tijd staat vermeld op onze homepage en wordt geregeld bijgesteld. De laatste update: 14-04-2021.
 2. De behandelwachttijd: dit is de tijd tussen het eerste consult (intake) en het start van de behandeling. Deze wachttijd bedraagt maximaal vier weken, tenzij in het kader van de behandeling, in overleg met u als cliënt, anders wordt besloten. Doorgaans wordt er direct door gepland.
 3. Behandelingswachttijd diagnose tot aan behandeling: maximaal zes weken. Dit betreft het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling. Dit betreft alleen de behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
  Wanneer de wachttijd te lang dreigt te worden, wordt u bij de aanmelding direct doorverwezen naar de praktijk van een collega, tenzij in overleg met u anders wordt besloten.

Wachttijd gebruiken als voorbereidingstijd
Als u moet wachten wordt u gevraagd om de wachttijd te gebruiken als voorbereidingstijd. Dit kan door:

 1. Te starten met een zo goed mogelijk passende zelfhulp module eHealth van Minddistrict. Bijvoorbeeld ‘beter slapen, een betrokken omgeving, dankbaarheid, mindfulness, inspiratie momenten, fluitend naar u werk’ etc. Er zijn 12 zelfhulpmodules beschikbaar.
 2. Invullen van een triage vragenlijst om de cliënt de klachten te laten ordenen. U wordt hiervoor via een link naar de vragenlijst uitgenodigd.
 3. Gesprekken met de POH GGZ die een inventariserend en voorbereidend karakter dragen. Ook de huisarts voert in overleg met de behandelaar ter overbrugging dit soort gesprekken.
 4. Invullen van het socialisatie verslag om gebeurtenissen uit het leven van een cliënt te ordenen. Dit geeft vaak al overzicht en soms inzicht.
 5. Inzet van thuisbegeleiding door onze partner Andersom Thuisbegeleiding wanneer u of uw gezin op pedagogisch of maatschappelijk gebied in de knel zit.

De administratie, al dan niet in overleg met een therapeut, maakt met u samen de best passende keuze.

Zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, binnen het regionaal verband geen afspraak kan maken en u niet naar de POH GGZ wil of kan, wordt u doorverwezen naar uw zorgverzekeraar. Deze kan zorgbemiddeling bieden.
Wanneer u een specifieke voorkeur heeft voor een therapeut, kan de wachttijd oplopen. Dit wordt u tijdens de aanmelding met de administratie duidelijk gemaakt. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, óf uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerst contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Actueel:

 • Behandelwachttijd Kind en Jeugd: 3 weken
 • Behandelwachttijd Volwassenen: 8 weken
 • Momenteel is er een cliëntenstop bij Mike van As