Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 18 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 18 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Beroepscode en kwaliteit

NVO Beroepscode
Onze academisch geschoolde orthopedagogen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Zij werken volgens de richtlijnen zoals deze in deze beroepscode staan omschreven. Deze beroepscode is een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening. De richtlijnen bevatten zowel concrete regels als algemene uitgangspunten ten aanzien van een goede beroepsuitoefening. Hiermee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening gegarandeerd, zodat u als cliënt verzekerd bent van diagnostiek en behandeling of advisering die aan de eisen van deze beroepscode voldoet. U kunt lezen wat u mag verwachten van een orthopedagoog die volgens deze richtlijnen werkt.
Wanneer u zich door het handelen van onze orthopedagogen benadeeld voelt of ernstige kritiek op de beroepsuitoefening heeft, kan middels de functie van het ‘klachtrecht’ het handelen van onze medewerker worden getoetst.
Beroepscode NVO

NIP beroepscode
Deze beroepscode is ook een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening. Het is in het belang van de cliënt, van de psycholoog en van andere betrokkenen. Onze psychologen zijn lid van het NIP en werken volgens de richtlijnen zoals in de beroepscode geformuleerd. De code is een leidraad voor het professioneel handelen van onze psychologen. Het is verder een informatiebron over wat u onze psychologen in het algemeen mag verwachten en wat kan worden verlangd. Een derde doel van de code is dat het als toetsingskader kan worden gehanteerd waarmee het handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.
Wanneer u zich door het handelen van onze psychologen benadeeld voelt of ernstige kritiek op de beroepsuitoefening heeft, kan middels de functie van het ‘klachtrecht’ het handelen van de betreffende medewerker worden getoetst.
Beroepscode NIP