Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Cliënttevredenheid
Naast de geregelde meting van de afstemming tussen cliënt en behandelaar middels de SRS (Session Rating Scale) wordt na de afsluiting van de behandeling gevraagd om anoniem de werkwijze, de stijl en de kwaliteit van de praktijk te beoordelen middels de Jeugdthermometer. Wij willen graag weten hoe jullie onze hulpverlening hebben ervaren, wat je prettig hebt gevonden, maar ook waar we nog aan moeten werken. Met een aantal vragen krijgen wij inzicht in jouw tevredenheid over de manier waarop wij met jullie zijn omgegaan en hoe je de behandeling hebt ervaren. Tenslotte vragen wij een rapportcijfer over jouw tevredenheid met de behandeling in het algemeen. Op deze manier proberen wij onze dienstverlening nog beter bij de wensen van de cliënt te laten aansluiten.

Verder hangt in de wachtruimte een ideeënbus. Hier kunnen cliënten hun ideeën voor de praktijk in kwijt.  Ideeën zijn welkom!

Klachtenregeling Educare kind & jeugd
Binnen Educare kind & jeugd doen we er alles aan binnen de praktijk alle zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn u op wat voor manier dan ook, ontevreden bent over de geboden zorg. We stellen het op prijs dat u uw klacht in eerste instantie bespreekbaar maakt met de betreffende medewerker. In een gesprek kan gekeken worden of er tot een oplossing gekomen kan worden. Veel klachten ontstaan namelijk door misverstanden en onduidelijkheden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een medewerker heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. De klacht geeft hem/haar de kans om de fout te herstellen en de aanpak te verbeteren. Dat kan ook andere cliënten ten goede komen.

Komt er niet uit in een gesprek of lukt het niet om de onvrede te bespreken met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. U kunt op hun site (www.klachtenportaalzorg.nl) het klachtenformulier invullen. Klachtenportaalzorg zorgt dan dat een onafhankelijke klachtenfunctionaris met u en ons meekijkt en bemiddelt ten aanzien van de klacht.

Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.
info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie KPZ. Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschilleninstantie KPZ.