Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Behandeling

Na de intake en eventueel aanvullend onderzoek, starten we met de behandeling. Deze hebben we in overleg vastgesteld in het behandelplan. Voor onze behandelmethoden maken we gebruik van diverse methodieken. Hierbij stellen we praktische en realistische doelen op. Op basis hiervan is in grote lijnen het verloop van de behandeling te plannen. Samen met u of uw kind maken we een keuze uit de mogelijke behandelmethoden. Het kader waarin de behandeling plaatsvindt, is die van de positieve psychologie. Educare werkt zoveel mogelijk met evidence-based methodes, denk hierbij aan cognitieve gedragstherapie, EMDR en Mindfulness. Sommige behandelingen vinden in groepsverband plaats. Dit wordt altijd in overleg met ouders ingezet.

Wanneer er meer of andersoortige hulp nodig is, kan de behandelaar ketenpartners inschakelen. Denk hierbij aan pedagogische thuisbegeleiding, ouderbegeleiding, vaktherapie of therapie gericht op het systeem.

Om tussentijds goed op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van u of van uw kind, wordt aan het begin van iedere sessie een zeer korte vragenlijst ingevuld. Dit is de Outcome Rating Scale (ORS) die slechts vier vragen telt. Aan het eind van iedere sessie wordt met een vergelijkbare schaal op de behandeling teruggekeken. Dit gebeurt met de Session Rating Scale (SRS). Hier worden het contact en de behandeling door de cliënt, óók door de kinderen, geëvalueerd. Doel van deze metingen is om de methodiek of de manier van omgaan met u of uw kind op tijd bij te stellen.