Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 18 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 18 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie
Regelmatig kijken we samen naar hoe het gaat met de behandeling. Zijn de doelen behaald en wat is er nodig om nog een stapje in de goede richting te kunnen maken. Soms kom je tot de conclusie dat de doelen zijn behaald en dat de hulp voldoende heeft opgeleverd om zelfstandig verder te kunnen. Soms gebeurt het ook dat er meer of wat anders nodig is. als er dingen veranderen ten aanzien van de hulp, dan wordt dit in een (nieuw) behandelplan vastgelegd.

Terugvalpreventie
Aan het einde van de behandeling worden met u en/of uw kind waar nodig een terugvalpreventieplan opgesteld. Dit plan omvat de signalen die duiden op een terugval. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig hulp in te schakelen. Hiervoor wordt een overzicht gemaakt wat helpend was in de behandeling, welke situaties risicovol waren, wie steunend zijn en welke stappen je kan doorlopen bij een terugval.