Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Intake

Onze intake bestaat altijd uit twee gesprekken. Het eerste gesprek is om nader kennis te maken en is er gelegenheid voor de behandelaar om samen met u in te gaan op de aanmeldingsreden, hulpvraag en wat de verwachtingen zijn van het traject. We gaan ook in op de sterke kanten en wat er al goed gaat. Na twee weken vindt er nog een gesprek plaats, waarbij de behandelaar op basis van de reeds verzamelde informatie in samenspraak met u en/of uw kind een voorstel doet voor onderzoek of behandeling. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Als er overeenstemming is over hoe de hulp er uit gaat zien, dan kan daarna het onderzoek of de behandeling starten.

Betrokken omgeving
We staan altijd in contact met onze omgeving. Een belangrijk onderdeel van de intake is dan ook de afstemming met derden (ouders, familie, voogden, e.d.). Zij kunnen belangrijke aanvullende informatie geven. Het betrekken van anderen bij de intake en/of de behandeling ervaren wij daarom als waardevol, als u daar mee instemt.