Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden middels het aanmeldingsformulier waarvoor u hieronder (onder het kopje ‘digitaal of schriftelijk’) een link vindt. Het is nodig om een verwijzing van de huisarts te hebben om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Het is ook mogelijk om vergoede zorg te krijgen via een verwijzing van de jeugdarts of specialist. Wij bieden binnen onze praktijk geen particuliere trajecten aan. Soms hebt u al contact met een gezinsvoogd of jeugdconsulent van de gemeente. Zij mogen ook direct naar ons verwijzen.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van de aanmelddatum. Op de homepage bovenaan kunt u zien hoelang de wachttijd is.

Digitaal of schriftelijk
Hieronder vindt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en aan de administratie mailen. Bij voorkeur stuurt u deze via email aan ons terug. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet handig zijn, dan kunt u het ook downloaden en printen en dan ingevuld per post toezenden naar ons adres in Steenwijk.

Aanmeldingsformulier kind & jeugd

Gang van zaken na de aanmelding
Na uw aanmelding wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen door iemand van de administratie. U wordt dan ingepland voor een telefonisch screeningsgesprek. Dit gesprek is om het te hebben over de belangrijkste klachten en uw hulpvraag. Mocht Educare passende zorg kunnen bieden, dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Zo voorkomen we dat we er bij het intakegesprek alsnog achter komen dat wij niet de meest passende zorg kunnen bieden. Wanneer er ruimte is bij een van de behandelaren, zal er een intake gesprek worden gepland. In de periode tussen het screeninggesprek en de intake, krijgt u een aanmeldingspakket. Deze bestaat uit een oudervragenlijst en een zakelijke lijst. Dit is een soort contract waarin u aangeeft dat u akkoord met de voorwaarden en met wie er eventueel contact mag zijn. Tevens krijgt u een folder waarin de klachtenprocedure staat beschreven. Naast het aanmeldingspakket, krijgt u digitaal de inlogcodes voor één of meerdere vragenlijsten gemaild in het platform Qualiview.

We vinden het prettig dat de oudervragenlijst voor uw kind (digitaal) wordt geretourneerd voordat de afspraak plaatsvindt. Zo kunnen wij ons voor het gesprek inlezen waardoor de intake efficiënter zal verlopen. De zakelijke lijst dient ook volledig ingevuld, ondertekend en geparafeerd terug te worden gestuurd.

Toestemming
Het is goed om te weten dat bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar, naast toestemming van beide ouders, ook die van het kind gevraagd wordt. Bij kinderen vanaf 16 jaar beslist het kind zelf over zijn of haar behandeling.

Wanneer u als ouders gescheiden bent en beide gezaghebbend bent, moeten beide ouders akkoord zijn met de aanmelding bij Educare kind en jeugd.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt een elektronisch patiëntendossier (EPD) aangelegd.