Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

Missie en Visie

Missie
Soms voelt het moeilijk, zwaar of zie je door de bomen het bos niet meer als er veel problemen spelen rondom het kind, zijn/haar school en/of de opvoedingssituatie. Juist dan is er voor ons de uitdaging om samen met jullie te gaan kijken naar wat er wel goed gaat en zo daadwerkelijk verder te komen met de hulp die wordt ingezet. Wij gaan ervan uit dat ieder kind en hun ouder/verzorger in principe de wil, de kracht en vaardigheden heeft om tot werkbare oplossingen te komen, die aansluiten bij jullie wensen en mogelijkheden. We gaan vanuit de wens om te veranderen op zoek naar de kracht die er al is en manieren om die te vergroten. We leggen hierbij de focus op progressie. Vanuit een kleinschalige praktijk bieden we laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige zorg. Hierbij werken we met respect voor de persoonlijke situatie en klachten van elk kind en zijn/haar gezinssituatie.

Zorgvisie
Wij werken vanuit de denkbeelden van de positieve psychologie. Wij formuleren dit als volgt naar buiten:
‘Voor ons betekent dit, dat het kind en zijn/haar gezin centraal staat. Samengaan we op zoek naar wat er al goed gaat binnen de verschillende levensgebieden. Zo komen we er samen achter waar de krachten van het kind of gezin ligt en hoe je deze kan inzetten’.

Het werken vanuit een holistische benadering staat bij ons hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat we de problemen rondom een kind nooit als op zichzelf staand beschouwen, maar altijd in relatie tot zijn of haar omgeving. We betrekken daarom ouders en scholen altijd bij ons traject. Hierbij past het ook dat we (waar nodig) de samenwerking en afstemming zoeken met collega’s van zorg, onderwijs en hulpverlening. Daarom zijn wij gehuisvest bij de huisartsen en/of fysiotherapie, logopedie en specialistische GGZ. Ook werken we met diverse hulpverleners samen, die van meerwaarde op het traject zijn zoals een psychomotorisch therapeut en/of echtscheidingsspecialist.

De doelstellingen van de behandeling worden door ons, samen met ouders en kind (afhankelijk van de leeftijd) geformuleerd. We werken hierbij met een doelgerichte benadering en geen probleemgerichte benadering. Op basis van onze kennis en ervaring gaan we met ouders en het kind in overleg welke behandelvorm/ therapie het beste bij aansluit. We werken met behandelmethodes die wetenschappelijk onderbouwd zijn, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR, maar waar nodig kijken we ook buiten deze kaders. Daarnaast voeren we onderzoeken uit volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek, waarbij het belangrijkst is dat het doel van het onderzoek niet zozeer een eventuele diagnosestelling is, maar gericht is op adviezen die ook daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van de problemen/zorgen.