Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 20-24 wkn
Ernstige dyslexie: 3 wknFORMULIEREN

GGZ Kind en Jeugd
Aanmeldingsformulier kind & jeugd
Oudervragenlijst 0-12
Oudervragenlijst 13-18
Zakelijk deel GGZ kind & jeugd

Dyslexiezorg
Onderwijskundig rapport Ernstige Dyslexie
Richtlijnen NKD zorgniveau 3
Vragenlijst Cliënttevredenheid
Inventarisatielijst Dyslexie
Zakelijk deel dyslexiezorg

LINKS
Gedragsproblemen
impulsdigitaal.nl > Vereniging Impuls. Voor volwassenen met ADHD.
adhd.nl > Informatie over ADHD bij kinderen en volwassenen.
autisme.nl > Informatieve website over autisme en aanverwante stoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
anoiksis.nl > Vereniging van mensen met een schizofrene of een psychotische stoornis.
ypsilon.nl > Vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.
gripopjedip.nl > Een website speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar die een tijdje wat minder goed in hun vel zitten.
zwaarweer.nl > Informatie voor jongeren die meer willen weten over het verschil tussen een dipje en een depressie.
pratenonline.nl > Website voor jongeren van 12-20 jaar met klachten van somberheid. Mogelijkheid voor een test en online-hulp.
psychowijzer.nl > Website met heldere en betrouwbare informatie over verschillende psychische problemen. Geeft ook adviezen ter voorkoming van problemen.
trimbos.nl > Trimbos instituut. Zeer breed informerende website over verschillende psychische stoornissen.
kopstoring.nl > Voor jongeren van ouders met psychiatrische problematiek.
kopopouders.nl > Website met informatie over opvoeding voor ouders met psychische problemen.
balansdigitaal.nl > Balans digitaal is de website van de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
zelfbeschadiging.nl > Informatie over zelfbeschadiging, voor cliënten, hulpverleners en andere belangstellenden.
kenniscentrum-kjp.nl > Landelijk centrum voor kinderpsychiatrie en jeugdpsychiatrie
adfstichting.nl > Angst Dwang en Fobie Stichting. Patiëntenvereniging voor mensen met angsten en dwang.
bibbers.nl > Praktische informatie en adviezen voor kinderen met angstklachten en/of dwangklachten.
omgaanmetangst.nl > Informatie over angststoornissen, paniekstoornissen en fobieën.
pestweb.nl > Site met vele praktische tips over pesten, voor leerlingen, ouders en leerkrachten van 7-18.
steunbijverlies.nl > Informatie en voorlichting over rouw van de Landelijke Stichting Rouwverwerking.
vpngids.nl > Website met informatie, tips en stappen voor ouders over cyberpesten.
achterderegenboog.nl > Website voor kinderen en jongvolwassenen van wie een dierbare is overleden.

Leerproblemen
infohoogbegaafd.nl > Landelijk informatiepunt (hoog)begaafdheid. Website met een bundeling van kennis en ervaringen op het gebied van de opvang en begeleiding van (hoog) begaafde leerlingen in het onderwijs.
masterplandyslexie.nl > Beleidsinformatie ten aanzien van dyslexie in het onderwijs.
stichtingdyslexienederland.nl > Informatieve website gericht op de kennisoverdracht t.a.v. de laatste wetenschappelijke ontwikkeling rond dyslexie naar de dagelijkse praktijk ten aanzien van diagnostiek en behandeling van dyslexie.
lexima.nl > Website met informatie of hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen met dyslexie.
dyslexie.nl > Website met een duidelijke uitleg van wat dyslexie is van de Stichting Dyslexie Fonds.
rekenstoornis.nl > Informatie over dyscalculie.
wijzijnmind.nl > Informatie over examenstress / faalangst.

Regelingen
zoekpgbzorg.nl > Als je een PGB hebt kun je hier zorgaanbieders zoeken en andersom.
www.autistart.nl > Ondersteuning voor ouders en kinderen met autisme en/of ADHD in de regio Steenwijkerland.
svb.nl > Sociale Verzekerings Bank. Informatie over de TOG regeling, waarbinnen ouders financiële ondersteuning kunnen aanvragen voor de extra kosten die de zorg voor een kind met een beperking met zich meebrengt.
regelhulp.nl > Biedt een overzicht van zorg, uitkeringen en andere voorzieningen.
voo-50tien.nl > Informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs, waaronder leerlinggebonden financiering (rugzak).

Websites voor kinderen
waaromhebikdat.nl > Website voor kinderen en jeugdigen van 8 tot 16-17 jaar. Hier kun je chatten en adviezen ontvangen over allerlei problemen. Denk hierbij aan ruzie, pesten, een nare ervaring, ADHD etc.
brusjes.nl > Website met chat mogelijkheid en informatie voor kinderen en jongeren met broers / zussen met een psychische, lichamelijke problemen of een handicap.
question-zone.nl > Wanneer je vragen hebt of op zoek bent naar informatie over heftige gevoelens, seksualiteit, onzekerheid en relaties dan biedt deze website veel mogelijkheden. Onderdeel van der Stichting Korrelatie.
kindertelefoon.nl > Met de Kindertelefoon kan ook gechat worden.