Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

FORMULIEREN

GGZ Kind en Jeugd
Aanmeldingsformulier kind & jeugd
Oudervragenlijst 0-12
Oudervragenlijst 13-18
Zakelijk deel GGZ kind & jeugd

LINKS
Gedrags-, opgroei- en opvoedproblemen
brainwiki.nl > Informatie over allerlei stoornissen gemaakt voor kinderen.
autisme.nl > Informatieve website over autisme van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
gripopjedip.nl > Een website speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar die een tijdje wat minder goed in hun vel zitten.
pratenonline.nl > Website voor jongeren van 12-20 jaar met klachten van somberheid. Mogelijkheid voor een test en online-hulp.
trimbos.nl > Trimbos instituut. Zeer breed informerende website over verschillende psychische stoornissen.
kopstoring.nl > Voor jongeren van ouders met psychiatrische problematiek.
kopopouders.nl > Website met informatie over opvoeding voor ouders met psychische problemen.
balansdigitaal.nl > Balans digitaal is de website van de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
zelfbeschadiging.nl > Informatie over zelfbeschadiging, voor cliënten, hulpverleners en andere belangstellenden.
113.nl > 113 Zelfmoordpreventie.
kenniscentrum-kjp.nl > Landelijk centrum voor kinderpsychiatrie en jeugdpsychiatrie.
bibbers.nl > Praktische informatie en adviezen voor kinderen met angstklachten en/of dwangklachten.
pestweb.nl > Site met vele praktische tips over pesten, voor leerlingen, ouders en leerkrachten van 7-18.
vpngids.nl > Website met informatie, tips en stappen voor ouders over cyberpesten.
vilapinedo.nl > Voor kinderen met gescheiden ouders.
achterderegenboog.nl > Website voor kinderen en jongvolwassenen van wie een dierbare is overleden.
brusjes.nl > Website met chat mogelijkheid en informatie voor kinderen en jongeren met broers / zussen met een psychische, lichamelijke problemen of een handicap.
kindertelefoon.nl > Met de Kindertelefoon kan ook gechat worden.

Regelingen
svb.nl > Sociale Verzekeringsbank. Informatie over regelingen waarbinnen ouders extra financiële ondersteuning kunnen aanvragen.