Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 12 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Algemeen

Educare is een praktijk voor de basis GGZ en specialistische GGZ. Wij onderzoeken en behandelen psychische problematiek bij kinderen en jeugdigen van 2 tot 18 jaar. Denk hierbij aan het volgende:

 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, impulsief, teruggetrokken),
 • angstproblematiek (paniek, onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld, sociale angsten),
 • depressieve klachten, somberheid en dwangmatige gedachten, piekeren, spanning, tics,
 • opvoeding- en ontwikkelingsproblemen (puberteit, seksualiteit),
 • klachten na een schokkende gebeurtenis/trauma en complexe rouwverwerking,
 • eet- en slaapstoornissen,
 • onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, rugklachten, vermoeidheid,
 • sociale problemen (gepest worden, moeite met het leggen van contacten, een te kort aan weerbaarheid en onvoldoende assertief).
 • enkelvoudige rouwverwerking,
 • werk-, studie- en leerproblemen en schoolproblemen (zoals bij lezen, spellen [dyslexie], rekenen [dyscalculie], hoogbegaafdheid, onderpresteren, motivatieproblemen, vragen rond intelligentie)

Deze zorg is voor iedereen toegankelijk. We bieden kortdurende en praktische psychologische hulp dicht bij huis. Daarom hebben we onze werkplekken verspreid over de regio. Bovendien werken regionaal samen met verschillende instanties en praktijken samen om de zorg zo passend mogelijk te maken.

Tevens verzorgen wij t.b.v. diverse scholen en ander instellingen in de regio de leerlingbegeleiding, waaronder zowel de handelingsgerichte diagnostiek als de advisering en begeleiding vallen.

Kwaliteitsstandaarden
Bij onze diagnostiek en behandeling conformeren we ons aan de landelijke kwaliteitsstandaarden. Die bestaan uit Zorgstandaarden, Generieke modules en Richtlijnen.

Zorgstandaarden en richtlijnen
Een zorgstandaard beschrijft wat goede zorg is gedurende het volledige zorgtraject. Zo wordt duidelijk wat u kunt verwachten op het gebied van de diagnostiek, behandeling, medicatie, participatie, de omgeving en organisatie van de zorg.

Organisatie
Educare is een praktijk waar zeven orthopedagogen (generalist) (allen SKJ en NVO gecertificeerd), een psychodiagnostisch medewerker en remedial teacher en één GZ-psycholoog werken.

We worden ondersteund door ons secretariaat, twee secretaresses en één receptioniste.

Samenwerking
We werken vaak onder één dak met:

 • huisartsen,
 • POH GGZ,
 • collega psychologen en orthopedagogen,
 • de wijk-, jeugd- of vlechtwerkteams,
 • logopedie en (kinder) fysiotherapie.

In Meppel werken we ook samen als Kindercentrum Prima Life junior dat in het Palet en Medisch Centrum Spectrum is gevestigd. Hier werken we specifiek aan de uitwerking van het concept Positieve Gezondheid.

Verder werken we samen met een diëtist, de Thuisbegeleiding (Andersom Thuisbegeleiding), PMT Steenwijkerland, een gezinsconsulent (ABC Op weg), Paardentherapeut (van Dieren coaching), hapto-therapeut (Nicole Flapper te Meppel) maar ook met de sociale dienst, WMO medewerkers, psychiatrie (NL PSY, Accare, GGZ Drenthe) en jeugdconsulenten van de gemeenten.

U verleent ons altijd eerst toestemming voordat wij met derden in contact treden.

In Havelte en Meppel hebben wij formele samenwerkingsverbanden met de huisartsen gesloten. Hier werken wij ook nauw samen met de POH-GGZ. In Zuidwolde en Steenwijk is er sprake van een geregelde professionele samenwerking in een losser verband.