Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

Algemeen


Educare Kind en Jeugd is een praktijk voor jeugdhulp waar zowel basis als specialistische GGZ wordt geboden. Wij bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar met psychische problematiek. Denk hierbij aan gedragsproblemen, angstklachten, lichte tot matige depressie, trauma, slaapproblemen en opgroei- en opvoedproblemen.  

Deze zorg is voor iedereen toegankelijk. We bieden kortdurende en praktische psychologische hulp dicht bij huis. Daarom hebben we onze werkplekken verspreid over de regio. Bovendien werken regionaal samen met verschillende instanties en praktijken samen om de zorg zo passend mogelijk te maken.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.  Alle behandelaren zijn geregistreerd bij de SKJ en ingeschreven bij de NVO en/of NIP en BIG-register.  Hierdoor werken alle behandelaren volgens de beroepscode van hun beroepsvereniging.  Wij zijn tevens in bezit van het certificaat HKZ Zorg en Welzijn.

Lidmaatschappen en/of registraties
Wij zijn lid van de NVO en het NIP, EMDR Nederland en SKJ.

Organisatie
Binnen Educare Kind en Jeugd werken twee orthopedagogen en een orthopedagoog-generalist.
Wij worden ondersteund door een administratief medewerker.

Exclusiecriteria
Verstandelijke beperking (iq < 55), (ernstige) actuele verslavingsproblematiek, kinderen jonger dan 2 jaar, aanmeldingen waar in de basis systeemproblematiek de oorzaak is en er eigenlijk geen hulpvraag is voor het kind, eetproblematiek, crisisgevoeligheid met indicatie voor opname zoals psychose of ernstige suïcidaliteit of agressie.

Wij bieden geen particuliere trajecten aan.

Samenwerking
We werken op diverse locaties onder één dak met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, collega psychologen en orthopedagogen, logopedie en/of (kinder) fysiotherapie.
Waar nodig zetten wij externe expertise in. Formele samenwerkingsverbanden hebben wij met PMT Steenwijkerland en Weijenberg mediation.

U verleent ons altijd eerst toestemming voordat wij met derden in contact treden.