Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn – verwachting in het nieuwe jaar kortere wachtlijst (ongeveer 10 weken)
Ernstige dyslexie: aanmeldstopWachttijd
Kind-/jeugd: 30-35 wkn – (tijdelijke) aanmeldstop
Ernstige dyslexie: aanmeldstop

Algemeen


Educare Kind en Jeugd is een praktijk voor jeugdhulp waar zowel basis als specialistische GGZ en dyslexiezorg wordt geboden. Wij bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar met psychische problematiek. Denk hierbij aan gedragsproblemen, angstklachten, lichte tot matige depressie, trauma, slaapproblemen en opgroei- en opvoedproblemen.  

Deze zorg is voor iedereen toegankelijk. We bieden kortdurende en praktische psychologische hulp dicht bij huis. Daarom hebben we onze werkplekken verspreid over de regio. Bovendien werken regionaal samen met verschillende instanties en praktijken samen om de zorg zo passend mogelijk te maken.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.  Alle behandelaren zijn geregistreerd bij de SKJ en ingeschreven bij de NVO en/of NIP en BIG-register.  Hierdoor werken alle behandelaren volgens de beroepscode van hun beroepsvereniging. Wat betreft dyslexie zijn wij lid van en kwaliteitsgeregistreerd bij het NKD.
Momenteel zijn wij bezig met het behalen van het certificaat HKZ Zorg en Welzijn.

Lidmaatschappen en/of registraties
Wij zijn lid van de NVO en het NIP, EMDR Nederland, het NKD en SKJ.

Organisatie
Educare is een praktijk voor basis- en specialistische GGZ 2-18, waar een orthopedagoog-generalist en orthopedagogen werken. Bij Educare ligt de focus op diagnostiek , behandeling van depressies en opvoedondersteuning en traumaproblematiek.
Wij worden ondersteund door een administartief medwerker.

Exclusiecriteria
Verstandelijke beperking (iq < 55), (ernstige) actuele verslavingsproblematiek, kinderen jonger dan 2 jaar, aanmeldingen waar in de basis systeemproblematiek de oorzaak is en er eigenlijk geen hulpvraag is voor het kind, eetproblematiek, crisisgevoeligheid met indicatie voor opname zoals psychose of ernstige suïcidaliteit of agressie.

Samenwerking
We werken op diverse locaties onder één dak met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, collega psychologen en orthopedagogen, logopedie en/of (kinder) fysiotherapie.
Waar nodig zetten wij externe expertise in. Formele samenwerkingsverbanden hebben wij met PMT Steenwijkerland, Van Dieren paardencoaching en Weijenberg mediation.

U verleent ons altijd eerst toestemming voordat wij met derden in contact treden.