Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Wachttijd
Kind-/jeugd: 20 wknWachttijd
Kind-/jeugd: 20 wkn

OVER EDUCARE     WERKWIJZE GGZ ZORG     MEER INFORMATIE EN CONTACT

Diagnostiek

Psycho-diagnostisch onderzoek
Waar nodig is er een nader onderzoek naar de klachten en krachten nodig. Wij hanteren hiervoor de methode handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Hierbij bepalen we samen de te bereiken doelen. Onderzoeksmethoden die wij inzetten zijn: intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, gedragsonderzoek en/of neuro-psychologisch onderzoek. Soms komen we tot de conclusie dat een DSM diagnose gesteld kan worden. We doen dit nooit alleen, we kijken altijd naar wat het kind en zijn/haar omgeving nodig heeft en de adviezen leiden dus altijd tot direct (oplossingsgericht) handelen.

Advisering
Na afronding van de het psycho-diagnostisch onderzoek, hebben een adviesgesprek met ouders/verzorgers en afhankelijk van de leeftijd sluit het kind hier ook bij aan.

U ontvangt ook een rapport met de bevindingen.

Afhankelijk van de hulpvragen ontvangen zowel ouders als leerkrachten/docenten schriftelijke, dan wel mondelinge handelingsadviezen.