Educare Logo

Centraal telefoonnummer
0521-521351
Inloggen

Aanmeldwachttijd
Kind-/jeugd: 16-20 wkn
Ernstige dyslexie: 8 wkn
Volwassenen: cliënten stopOVER EDUCARE     BEHANDELOPBOUW      DIAGNOSTIEK / BEHANDELING

Financieel / tarieven

Omdat we met de meeste zorgverzekeraars contracten hebben, wordt het grootste deel van de kosten door de zorgverzekeraar vergoed (link naar tarieven). Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Voor kind en jeugd is ook een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist, GGD jeugdarts of een medewerker van de lokale Toegang Jeugdzorg van de gemeente nodig. Alleen in geval van het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie kan de intern begeleider van school naar ons verwijzen.

Maar u kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht. U betaalt dan zelf de kosten.

Tarievenlijst instellingen

Bekijk hier de huidige tarieven voor instellingen.

Tarievenlijst particulieren

Bekijk hier de huidige tarieven voor particulieren.